اخذ پروانه تولید از وزارت صنعت، معدن و تجارت

۱۳۹۹/۴/۱۸ ۷:۱۹:۴۹آبان ۶ام, ۱۳۹۶|Categories: اخبار|Tags: , , , , |

در پی بازردید و برگزاری جلسه در شرکت سافت سیستم و همچنین ارزیابی این شرکت و نرم افزار تیم یار توسط تیم کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تیم یار موفق به اخذ پروانه تولید از جانب این وزارت خانه شد.