اخبار توسعه کاربردی پنج شنبه ۱۳۹۵.۰۴.۲۴

۱۳۹۵/۴/۲۴ ۶:۵۲:۵۷تیر ۲۴ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , |

- تغییرات و قابلیت های جدید نسخه 1.31 تیم‌یار دولتی ، صنعتی ، بازرگانی