یک موسسه و آزمایشگاه ملی زیر مجموعه وزارت علوم به تیم یار پیوست

۱۳۹۹/۶/۱۶ ۱۳:۰۱:۴۰شهریور ۱۰ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , |

عضو جدید خانواده بزرگ تیم یار یک موسسه و آزمایشگاه ملی زیر مجموعه وزارت علوم و یکی از دانشکده های فنی دانشگاه تهران می باشد.