اخبار توسعه ساختاری پنجشنبه ۹۶.۰۱.۲۴

۱۳۹۶/۱/۲۴ ۵:۳۹:۲۰فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۶|Categories: اخبار|Tags: , , , , |

- ارائه نسخه 1.46 هسته تیم یار - اضافه شدن ماژول پورتال به هسته تیم‌یار - داشبورد مشتری - تحویل ماژول ویکی با ساختار جدید - اندروید