آشنایی با صنعت ( گفتار اول) -تعاریفی از کسب و کار و صنعت

۱۳۹۵/۵/۳ ۱۲:۰۲:۰۹مرداد ۳ام, ۱۳۹۵|Categories: مقاله|Tags: , , , |

کسب و کار و صنعت دو اصطلاحی که امروزه به بسیار کاربرد پیدا کرده اند اما هنور برای بسیاری از دست اندرگاران گسب و كار و صنعت ...