اخبار هفته اول اردیبهشت ۹۵ – “تیم‌یار” رسانه ای شد روزنامه البرز فردا به “تیم‌یار” پیوست

۱۳۹۵/۲/۱ ۱۲:۲۳:۱۴اردیبهشت ۱ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , |

- تندیس جاودانه ایثار و فداکاری روزت مبارک - "تیم‌یار" رسانه ای شد روزنامه البرز فردا به "تیم‌یار" پیوست. - یک شرکت بازرگانی فولاد در اصفهان به "تیم‌یار" پیوست. -در تاریخ 95.01.31 نسخه 1.26 "تیم‌یار دولتی"، "تیم‌یار صنعتی" و "تیم‌یار بازرگانی" ارائه گردید. - نسخه 1.27 "تیم‌یار" در حال آماده سازی است.