۵ ۰۱, ۱۳۹۸

پیام سال ۱۳۹۸ موسس شرکت سافت سیستم کیش ERPتیم‌یار

۱۳۹۸/۱/۵ ۱۲:۰۱:۵۶فروردین ۵ام, ۱۳۹۸|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , |

هر نفس نو می‌شود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا

۲۶ ۱۲, ۱۳۹۵

افتتاح ساختمان جدید تیم‌یار در دانشگاه تهران پردیس البرز و جشن پایان سال ۱۳۹۶

۱۳۹۹/۵/۱ ۱۱:۱۷:۱۵اسفند ۲۶ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , |

افتتاح ساختمان جدید تیم‌یار در دانشگاه تهران پردیس البرز و جشن پایان سال 1396

۵ ۰۳, ۱۳۹۵

مسابقه ورزشی دوستانه در سافت سیستم

۱۳۹۵/۳/۵ ۱۳:۰۳:۳۱خرداد ۵ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , |

-مسابقات ورزشی در سافت سیستم -همکاری و صمیمیت بین تیم‌یاری ها

۱۵ ۰۲, ۱۳۹۵

به روز رسانی تیم یار – نسخه ۱.۲۷ – سه شنبه ۹۵.۰۲.۱۴

۱۴۰۰/۲/۹ ۱۸:۵۱:۰۱اردیبهشت ۱۵ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , , |

در تاریخ ۹۵.۰۲.۱۴ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۷ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

۱ ۰۲, ۱۳۹۵

به روز رسانی تیم یار – نسخه ۱.۲۶ – سه شنبه ۹۵.۰۱.۳۱

۱۴۰۰/۲/۴ ۸:۲۱:۳۳اردیبهشت ۱ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , |

در تاریخ ۹۵.۰۱.۳۱ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۶ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

۱۸ ۰۱, ۱۳۹۵

به روز رسانی تیم یار – نسخه ۱.۲۵ – سه شنبه ۹۵.۱.۱۷ – اولین آپدیت سال ۹۵

۱۴۰۰/۲/۹ ۱۶:۵۸:۲۶فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

در تاریخ ۹۵.۰۱.۱۷ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۵ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

۱۹ ۱۲, ۱۳۹۴

به روز رسانی تیم یار – نسخه ۱.۲۵ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی

۱۴۰۰/۲/۹ ۱۷:۰۳:۵۷اسفند ۱۹ام, ۱۳۹۴|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , |

در تاریخ ۹۴.۱۲.۱۹ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۵ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

۱۲ ۱۲, ۱۳۹۴

به روز رسانی تیم یار – نسخه ۱.۲۴تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی

۱۴۰۰/۲/۷ ۱۱:۵۱:۴۲اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۴|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

در تاریخ ۹۴.۱۲.۱۱ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۴ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

۵ ۱۲, ۱۳۹۴

به روز رسانی تیم یار – نسخه ۱.۲۳ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی

۱۴۰۰/۲/۶ ۱۸:۵۸:۲۷اسفند ۵ام, ۱۳۹۴|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , , , |

در تاریخ ۹۴.۱۲.۰۵ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۳ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

۲۸ ۱۱, ۱۳۹۴

به روز رسانی تیم‌یار – نسخه ۱.۲۳ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی

۱۴۰۰/۲/۶ ۱۸:۴۲:۲۶بهمن ۲۸ام, ۱۳۹۴|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , |

در تاریخ ۹۴.۱۱.۲۸ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۳ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

F

آدرس کرج: شهرک بنفشه، بلوار شمالی، ساختمان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، شرکت تیم‌یار کیش

۳۱۷۴۸۷۸۵۶۴

آدرس تهران: کارگر شمالی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

۱۴۳۹۸۱۷۴۳۵

آدرس دفتر کیش: برج مالی آنا، طبقه ۴، واحد ۴۷

۷۹۴۱۷۶۳۱۳۳
info@teamyar.com
A C D B
Go to Top