۲۵ ۰۶, ۱۳۹۵

به روز رسانی تیم یار – نسخه ۱.۳۴ – چهارشنبه ۹۵.۰۶.۲۴

۱۳۹۵/۶/۲۵ ۱۱:۴۳:۱۵شهریور ۲۵ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , |

در تاریخ 95.06.24 قابلیت های جدیدی برای نسخه 1.34 تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

۲۷ ۰۵, ۱۳۹۵

به روز رسانی تیم یار – نسخه ۱.۳۳ – سه شنبه ۹۵.۰۵.۲۶

۱۳۹۹/۶/۱۷ ۱۱:۲۲:۵۷مرداد ۲۷ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , |

در تاریخ ۹۵.۰۵.۲۶ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۳۳ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

۲۰ ۰۵, ۱۳۹۵

به روز رسانی تیم یار – نسخه ۱.۳۳ – سه شنبه ۹۵.۰۵.۱۹

۱۳۹۹/۶/۱۷ ۱۱:۳۲:۰۵مرداد ۲۰ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , |

-در تاریخ ۹۵.۰۵.۱۹ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۳۳ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

۱۴ ۰۵, ۱۳۹۵

اخبار توسعه کاربردی پنجشنبه ۱۳۹۵.۰۵.۱۴

۱۳۹۹/۶/۱۸ ۸:۱۷:۲۵مرداد ۱۴ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , |

- برخی قابلیت ها به نسخه 1.32 تیم‌یار دولتی،صنعتی،بازرگانی اضافه شد

۱۴ ۰۵, ۱۳۹۵

به روز رسانی تیم یار – نسخه ۱.۳۲ – چهارشنبه ۹۵.۰۵.۱۳

۱۳۹۹/۶/۲۳ ۱۲:۳۲:۱۷مرداد ۱۴ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , , , |

در تاریخ ۹۵.۰۵.۱۳ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۳۲ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

۶ ۰۵, ۱۳۹۵

به روز رسانی تیم یار – نسخه ۱.۳۲ – سه شنبه ۹۵.۰۵.۰۵

۱۳۹۹/۷/۲ ۱۲:۳۴:۵۸مرداد ۶ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , |

در تاریخ ۹۵.۰۵.۰۵ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۳۲ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

۶ ۰۵, ۱۳۹۵

اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه ۱۳۹۵.۰۵.۰۶

۱۳۹۹/۷/۸ ۹:۲۳:۰۱مرداد ۶ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , |

- تغییرات و قابلیت های جدید نسخه 1.32 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی"

۳۰ ۰۴, ۱۳۹۵

به روز رسانی تیم یار – نسخه ۱.۳۲ – سه شنبه ۹۵.۰۴.۲۹

۱۳۹۵/۴/۳۰ ۵:۳۴:۵۳تیر ۳۰ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , , |

در تاریخ ۹۵.۰۴.۲۹ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۳۲ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

۲۴ ۰۴, ۱۳۹۵

اخبار توسعه کاربردی پنج شنبه ۱۳۹۵.۰۴.۲۴

۱۳۹۵/۴/۲۴ ۶:۵۲:۵۷تیر ۲۴ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , |

- تغییرات و قابلیت های جدید نسخه 1.31 تیم‌یار دولتی ، صنعتی ، بازرگانی

۲۴ ۰۴, ۱۳۹۵

به روز رسانی تیم یار – نسخه ۱.۳۱ – چهارشنبه ۹۵.۰۴.۲۳

۱۳۹۵/۴/۲۴ ۶:۱۵:۲۵تیر ۲۴ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , |

در تاریخ ۹۵.۰۴.۲۳ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۳۱ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

F

آدرس کرج: شهرک بنفشه، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (ساختمان البرز)

۳۱۷۴۸۷۸۵۶۴

آدرس تهران: کارگر شمالی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

۱۴۳۹۸۱۷۴۳۵

آدرس دفتر کیش: برج مالی آنا، طبقه ۴، واحد ۴۷

۷۹۴۱۷۶۳۱۳۳
info@teamyar.com
A C D B
Go to Top