۲۵ ۰۶, ۱۳۹۵

به روز رسانی تیم یار – نسخه ۱.۳۴ – چهارشنبه 95.06.24

۱۳۹۵/۶/۲۵ ۱۱:۴۳:۱۵شهریور ۲۵ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , |

در تاریخ 95.06.24 قابلیت های جدیدی برای نسخه 1.34 تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

۲۷ ۰۵, ۱۳۹۵

به روز رسانی تیم یار – نسخه 1.33 – سه شنبه 95.05.26

۱۳۹۵/۵/۲۷ ۶:۰۵:۴۲مرداد ۲۷ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , |

در تاریخ ۹۵.۰۵.۲۶ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۳۳ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

۲۰ ۰۵, ۱۳۹۵

به روز رسانی تیم یار – نسخه 1.33 – سه شنبه 95.05.19

۱۳۹۵/۵/۲۰ ۵:۰۶:۰۸مرداد ۲۰ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , |

-در تاریخ ۹۵.۰۵.۱۹ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۳۳ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

۱۴ ۰۵, ۱۳۹۵

اخبار توسعه کاربردی پنجشنبه ۱۳۹۵.۰۵.۱۴

۱۳۹۵/۵/۱۴ ۱۱:۳۷:۴۵مرداد ۱۴ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , |

- برخی قابلیت ها به نسخه 1.32 تیم‌یار دولتی،صنعتی،بازرگانی اضافه شد

۱۴ ۰۵, ۱۳۹۵

به روز رسانی تیم یار – نسخه 1.32 – چهارشنبه 95.05.13

۱۳۹۵/۵/۱۴ ۵:۳۱:۰۹مرداد ۱۴ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , , , |

در تاریخ ۹۵.۰۵.۱۳ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۳۲ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

۶ ۰۵, ۱۳۹۵

به روز رسانی تیم یار – نسخه 1.32 – سه شنبه 95.05.05

۱۳۹۵/۵/۶ ۸:۴۳:۱۲مرداد ۶ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , |

در تاریخ ۹۵.۰۵.۰۵ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۳۲ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

۶ ۰۵, ۱۳۹۵

اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه 1395.05.06

۱۳۹۵/۵/۶ ۶:۱۰:۴۹مرداد ۶ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , |

- تغییرات و قابلیت های جدید نسخه 1.32 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی"

۳۰ ۰۴, ۱۳۹۵

به روز رسانی تیم یار – نسخه 1.32 – سه شنبه 95.04.29

۱۳۹۵/۴/۳۰ ۵:۳۴:۵۳تیر ۳۰ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , , |

در تاریخ ۹۵.۰۴.۲۹ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۳۲ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

۲۴ ۰۴, ۱۳۹۵

اخبار توسعه کاربردی پنج شنبه 1395.04.24

۱۳۹۵/۴/۲۴ ۶:۵۲:۵۷تیر ۲۴ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , |

- تغییرات و قابلیت های جدید نسخه 1.31 تیم‌یار دولتی ، صنعتی ، بازرگانی

۲۴ ۰۴, ۱۳۹۵

به روز رسانی تیم یار – نسخه 1.31 – چهارشنبه 95.04.23

۱۳۹۵/۴/۲۴ ۶:۱۵:۲۵تیر ۲۴ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , |

در تاریخ ۹۵.۰۴.۲۳ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۳۱ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

F

آدرس کرج: شهرک بنفشه، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (ساختمان البرز)

۳۱۷۴۸۷۸۵۶۴

آدرس تهران: کارگر شمالی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

۸۶۰۹۳۷۰۲ – ۰۲۱ و ۸۶۰۹۳۶۲۷
۱۴۳۹۸۱۷۴۳۵

آدرس دفتر کیش: برج مالی آنا، طبقه ۴، واحد ۴۷

۷۹۴۱۷۶۳۱۳۳
info@teamyar.com
A C D B