۱۳ ۱۱, ۱۳۹۵

اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه ۹۵.۱۱.۱۳

۱۳۹۹/۵/۱۲ ۱۰:۰۸:۴۴بهمن ۱۳ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , |

-کنترل دسترسی مراکز فروش با توجه به تنظیمات مراکز فروش -نمایش درخواست چک در تسویه فاکتور فروش و خرید -پویا شدن تنظیمات ستونهای مقادیر در فاکتورهای خرید -اضافه شدن رسید ابتدای دوره در انبار -امکان انتقال اطلاعات از سازمانی به سازمان دیگر در حالت انتخابی -امکان انتخاب صندوق از میان صندوق های دارای دسترسی در ایجاد نقد

۱۲ ۰۸, ۱۳۹۵

اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه ۹۵.۰۸.۱۲

۱۳۹۹/۵/۱۹ ۱۲:۴۱:۳۵آبان ۱۲ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , |

تغییرات و قابلیت های جدید نسخه 1.37 تیم یار دولتی ،صنعتی ، بازرگانی

۲۰ ۰۳, ۱۳۹۵

اخبار توسعه کاربردی پنج شنبه ۱۳۹۵.۰۳.۲۰

۱۳۹۵/۳/۲۰ ۷:۳۶:۰۸خرداد ۲۰ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , |

ثبت ورود کالا به انبار از طریق RFID ـ استفاده از واحد فرعی در رسید، حواله و انتقال انبار به انبار ـ امکان ایجاد پارامتر "مقدار پایه" در سیستم حقوق و دستمزد

F

آدرس کرج: شهرک بنفشه، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (ساختمان البرز)

۳۱۷۴۸۷۸۵۶۴

آدرس تهران: کارگر شمالی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

۱۴۳۹۸۱۷۴۳۵

آدرس دفتر کیش: برج مالی آنا، طبقه ۴، واحد ۴۷

۷۹۴۱۷۶۳۱۳۳
info@teamyar.com
A C D B
Go to Top