۱۹ ۰۳, ۱۳۹۵

کاربردی شدن مفاهیم اینترنت اشیا، اینترنت افراد، اینترنت انرژی، اینترنت رسانه و اینترنت خدمات در تیم یار

۱۳۹۵/۳/۱۹ ۸:۴۱:۴۴خرداد ۱۹ام, ۱۳۹۵|Categories: مقاله|Tags: , , , , , |

ریحانه حاجی شیرزی

۶ ۰۳, ۱۳۹۵

اینترنت اشیا (IoT)، اینترنت افراد (IoP)، اینترنت انرژی (IoE)، اینترنت رسانه (IoM) و اینترنت خدمات (IoS)

۱۳۹۵/۳/۶ ۸:۰۸:۵۹خرداد ۶ام, ۱۳۹۵|Categories: مقاله|Tags: , , , , |

ریحانه حاجی شیرزی

F

آدرس کرج: شهرک بنفشه، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (ساختمان البرز)

۳۱۷۴۸۷۸۵۶۴

آدرس تهران: کارگر شمالی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

۱۴۳۹۸۱۷۴۳۵

آدرس دفتر کیش: برج مالی آنا، طبقه ۴، واحد ۴۷

۷۹۴۱۷۶۳۱۳۳
info@teamyar.com
A C D B
Go to Top