اخبار توسعه ساختاری چهارشنبه ۹۶.۰۷.۰۵

۱۳۹۹/۴/۱۸ ۹:۴۴:۰۷مهر ۵ام, ۱۳۹۶|Categories: اخبار|Tags: , , , |

- آماده سازی نسخه 1.56 هسته تیم‌یار - گروه عمومی در ماژول پورتال - تنظیمات کاربر مهمان - افزودن تنظیمات اپیلیکیشن موبایل به پورتال