آشنایی با صنعت:( گفتار سوم ) از ایده تا تحقق یک محصول صنعتی

۱۳۹۵/۵/۱۰ ۴:۰۱:۵۶مرداد ۱۰ام, ۱۳۹۵|Categories: مقاله|Tags: |

چگونه ميتوان توانايي هاي ذهني را براي ايجاد يا تبلور يك فكر يا مفهوم جديد بكار گرفت؟ خلاقيت، ايده و نوآوري چگونه شكل ميگيرند و چه ارتباطي با يكديگر دارند؟