انتخاب نرم افزار ERP مناسب

۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ۶:۴۳:۲۰آذر ۲۷ام, ۱۳۹۹|Categories: مقاله|Tags: |

انتخاب نرم‌افزار ERP مناسب‌، مهم‌ترین مرحله در کل فرآیند است زیرا تصمیمی درباره انتظارات و نتایج کسب‌و‌کار خود، پس از پایان پیاده‌سازی، اتخاذ می‌کنید