۵ ۰۹, ۱۳۹۴

ارائه قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۱۸ تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی

۱۳۹۴/۹/۵ ۵:۴۳:۳۴آذر ۵ام, ۱۳۹۴|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , , |

در تاریخ 94.9.3 قابلیت های جدید برای نسخه 1.18 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

۲۷ ۰۸, ۱۳۹۴

ارائه قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۱۸ تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی

۱۳۹۴/۸/۲۷ ۷:۰۹:۱۹آبان ۲۷ام, ۱۳۹۴|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , , , |

در تاریخ 94.8.27 قابلیت های جدید برای نسخه 1.18 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

F

آدرس کرج: شهرک بنفشه، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (ساختمان البرز)

۳۱۷۴۸۷۸۵۶۴

آدرس تهران: کارگر شمالی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

۱۴۳۹۸۱۷۴۳۵

آدرس دفتر کیش: برج مالی آنا، طبقه ۴، واحد ۴۷

۷۹۴۱۷۶۳۱۳۳
info@teamyar.com
A C D B
Go to Top