اخبار توسعه کاربردی پنجشنبه ۱۳۹۵.۰۵.۱۴

۱۳۹۹/۶/۱۸ ۸:۱۷:۲۵مرداد ۱۴ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , |

- برخی قابلیت ها به نسخه 1.32 تیم‌یار دولتی،صنعتی،بازرگانی اضافه شد