اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه ۹۵.۱۱.۰۶

۱۳۹۹/۵/۱۱ ۵:۰۸:۱۵بهمن ۶ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , |

-امکان اتصال درخواست ها به نقدها و چک های دریافتنی/پرداختنی -امکان تعریف شب کاری بیش از 24 ساعت -اضافه شدن پارامتر سیستمی "مشمول بیمه" و "مشمول مالیات" در تنظیمات حقوق دستمزد -امکان تشخیص تعداد سطرهای کامل شده در سفارش فروش -ویرایش حساب شناور در برگشت از فروش -اضافه شدن کامنت خصوصی به اقدام -اضافه شدن گزینه به روزرسانی در قسمت هدر دسترسی