اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه ۹۵.۱۰.۱۵

۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۱۳:۰۸:۱۷دی ۱۵ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , |

در تاریخ 95.10.14 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.41 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید