۸ ۱۰, ۱۳۹۵

اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه ۹۵.۱۰.۰۸

۱۳۹۹/۵/۱۲ ۱۱:۵۳:۴۱دی ۸ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , |

در تاریخ 95.10.07 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.40 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید

۲ ۱۰, ۱۳۹۵

اخبار توسعه کاربردی پنج شنبه ۹۵.۱۰.۰۲

۱۳۹۹/۵/۱۲ ۱۲:۰۵:۳۹دی ۲ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , |

در تاریخ 95.10.02 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.40 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید

F

آدرس کرج: شهرک بنفشه، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (ساختمان البرز)

۳۱۷۴۸۷۸۵۶۴

آدرس تهران: کارگر شمالی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

۱۴۳۹۸۱۷۴۳۵

آدرس دفتر کیش: برج مالی آنا، طبقه ۴، واحد ۴۷

۷۹۴۱۷۶۳۱۳۳
info@teamyar.com
A C D B
Go to Top