اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه ۹۵.۰۸.۲۶

۱۳۹۵/۸/۲۶ ۷:۲۶:۳۳آبان ۲۶ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , |

در تاریخ 95.08.18 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.38 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید