اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه ۹۵.۰۸.۰۵

۱۳۹۹/۵/۱۹ ۱۲:۴۷:۱۴آبان ۵ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , |

تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.37 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی"