اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه ۹۵.۰۷.۲۸

۱۳۹۹/۵/۱۹ ۱۲:۵۶:۰۹مهر ۲۸ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , |

در تاریخ 95.07.28 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.37 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید