اخبار توسعه ساختاری ۹۵.۱۱.۱۳

۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۱۱:۲۲:۰۷بهمن ۱۳ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , |

- استفاده از Message Passing در تیم‌یار 3 - پروسه انتقال به GUI2 - امکان ارسال بازخورد در GUI2 - آماده سازی محتوای کارگاه آموزشی GUI2 - آماده سازی نسخه 1.43 تیم‌یار