شرایط اخذ نمایندگی

نماینـدگان تیم‌یار اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و صنایع وابسـته هستند که با برخورداری از ارتباطات گسترده‌ در بازار، مسـئولیت پیشـبرد فروش، پیاده‌سازی و اسـتقرار نـرم‌افزار ERP تیم‌یار را بر‌اساس استانداردهای کیفی روز دنیا، برعهده دارند.

  1. داشتن کسب‌و‌کار مرتبط با صنعت IT، نرم‌افزار و یا دیگر صنایع وابسته
  2. داشتن مدارک کافی مبنی بر ثبت قانونی شرکت
  3. رزومه قابل قبول و مرتبط همراه با داشتن حسن شهرت صاحبان سرمایه
  4. برخورداری از شرایط محیطی و مکانی مناسب
  5. داشتن ارتباطات گسترده در بازار نرم‌افزار
  6. داشتن حداقل یک تکنسین استقرار و کارشناس فروش با گواهینامه معتبر تیم‌یار
  1. آشنایی با فضای نرم‌افزارهای یکپارچه و ERP
  2. حداقل ۳ سال فعالیت مفید در زمینه فروش نرم‌افزارهای مرتبط یا خدمات مشابه
  3. آشنایی با اصول و فنون مذاکره
  4. دارا بودن ارتباطات گسترده در بازار نرم‌‌افزار

اگر می خواهید به جمع شـرکای تجـاری تیم‌یار بپیوندید، درخواست نمـایندگی خود را همین حالا ارسـال کنید.

پورتال نمایندگان