راهکار تیم‌یار برای کارگزاری ارزهای خارجی (صرافی دیجیتال)
میهمانی افطار 1398 تیم‌یار
نرخ تیم‌یار بر پایه‌ی یورو
ساعات کاری تیم‌یار در ماه مبارک رمضان