همکار جدید ما شوید؛ مدیر اجرایی تیم‌یار
تغییر نام شرکت «سافت‌سیستم‌کیش» به «تیم‌یار کیش»
بروزرسانی تیم‌یار به نسخه‌ی سوم
انتصاب مدیر پشتیبانی و آموزش جدید تیم‌یار