برون‌سپاری فرایند استقرار تیم‌یار
یکپارچگی اتوماسیون اداری و مدیریت ارتباط با مشتریان تیم‌یار با پیام‌رسان جهانی تلگرام
شیوه‌ی جدید عرضه‌ی راهکار صرافی دیجیتال تیم‌یار
تمدید گواهینامه ارزیابی امنیتی تیم‌یار از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران