modern ERP  
 

به گزارش خبرنگار تیم یار، با توجه به افزایش و گسترش رقابت، شرکت‌ها ناگزیر به استفاده از نرم‌افزار مدیریت سازمانی شده‌اند.

همچنین با توجه به بالا بودن مدت‌زمان و هزینه استقرار سیستم منابع سازمان و ارزیابی اولیه‌ از اهداف و نیازمندی کسب و کار، و هم‌چنین میزان آمادگی سازمان برای پیاده‌سازی نرم افزار،از این رو برای ارتقاء وپیشبرد اهداف و پایین آوردن هزینه های سازمان و کاهش مصرف انرژی سرمایه های انسانی ، تیم کاربردی قدم به سوی modern ERP  برمی دارد.

ریحانه شیرزی مدیر واحد توسعه کاربردی با تایید مطالب فوق خاطر نشان کرد: در حال حاضر سازمان ها و شرکت ها مدام در حال پیشرفت و تغییر طرح و برنامه ریزی راهبردی خود هستند.

مدیر این واحد با اشاره به اینکه امروزه سازمان ها و شرکت ها مدام در حال پیشرفت و تغییر طرح و برنامه ریزی راهبردی خود هستند. افزود: تیم یار همواره در تلاش است که با تغییرات راه و روش سازمان های مختلف، منعطف و همسو عمل کرده و رضایت مشتریان را جلب نماید.

وی همچنین افزود: اولویت اولیه هر سازمان پایین آوردن و کاهش هزینه های عملیاتی و اداری است. تیم ما با پیشبرد هدف خود و ارائه نرم افزار در قالب modern ERP می تواند این خواسته مدیران و مسئولان سازمان مبنی بر پیشرفت و کاهش هزینه عملیاتی را برآورده کند.

شیرزی یادآور شد: نه تنها استفاده ازmodern ERP باعث کاهش هزینه های عملیاتی و بهینه سازی انرژی سازمان شده، بلکه حفظ ارزش های ارائه شده به مشتری و افزایش رضایت آنها نسبت به تیم یار را در پیش رو داشته است.

مزایای اجرای یک modern ERP

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}