یک پیمانکار نفت، گاز و پتروشیمی عضو جدید خانواده بزرگ تیم یار

یک شرکت پیمانکاری در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی به تیم یار پیوست.

عضو جدید خانواده بزرگ تیم یار یک شرکت هلدینگ است که دارای سه زیرمجموعه می باشد و با توجه به نوع فعالیت این مجموعه که انجام پروژه های نفتی و پتروشمی می باشد، مراودات مالی بین شرکت ها و تهاتر، کنترل پروژه ها و مدیریت امور پرسنلی نزد آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در حال حاضر، این شرکت برای مدیریت بخش های مختلف خود از سه نرم افزار جزیره ای در حوزه مالی، پرسنلی و ... استفاده می کند و با توجه به اهمیت بحث حسابداری تلفیقی و تهاتری، گزارش انحراف از بودجه و موارد مشابه و همچنین احساس نیاز به یک نرم افزار جامع، یکپارچه و تحت وب که کلیه نیازهای مدیران این سازمان را در همه بخش ها مرتفع نماید، نرم افزار یکپارچه تحت وب تیم یار را برگزیده اند.

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}