یک موسسه و آزمایشگاه ملی زیر مجموعه وزارت علوم به تیم یار پیوست

 

عضو جدید خانواده بزرگ تیم یار یک موسسه و آزمایشگاه ملی زیر مجموعه وزارت علوم و یکی از دانشکده های فنی دانشگاه تهران می باشد.

این آزمایشگاه به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی و فناوری کشور در زمینه ایجاد زیر ساخت های تصویربرداری لازم برای تحقیقات شناختی و ارائه خدمات دانش بنیان و به روز در حوزه علوم و فناوری های شناختی با بهره گیری از امکانات و نیروهای متخصص ایجاد شده است.

هدف این سازمان ملی ارتقای موقعیت ایران در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی و تقویت توان رقابتی پژوهشگران و فناوران در حوزه علوم و فناوری های شناختی از طریق فراهم آوری زمینه های فعالیت در زمینه تصویربرداری پزشکی به منظور پشتیبانی از فعالیت های پژوهشی، توسعه فناوری و آموزشی کلیه مراکز علمی کشور می باشد.

پیش بینی بودجه، تعریف فرآیندها و اقدامات، امور پرسنلی و ثبت ورود و خروج آنها، تقویم سازمانی و از همه مهم تر امنیت و حفظ محرمانگی نیازهای اصلی این موسسه هستند.

همچون دیگر مشتریان تیم یار، یکپارچکی و تحت وب بودن نرم افزار تیم یار مهم ترین دلیل انتخاب آن از سوی این سازمان بزرگ بوده است.

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}