یک شرکت تولیدکننده فرآورده های چوبی به تیم یار پیوست

 

عضو جدید خانواده بزرگ تیم یار یک شرکت صنعتی است که فعالیت آن در زمینه تولید فرآورده های چوبی از قبیل پارکت، دیوارکوب، MDF، کابینت، درب و ... می باشد.

این شرکت با وجود برخورداری از یک نرم افزار حسابداری و CRM، به دلیل عدم یکپارچگی آنها و نیز نیاز به نرم افزارهای دیگر در  بخش های اداری، پرسنلی، تولید، انبار و فروش، نرم افزار قدرتمند تحت وب و یکپارچه تیم یار را برگزید. مهم ترین نیاز این شرکت ایجاد هماهنگی بین بخش های تولید و فروش و مدیریت بخش فروش و نمایندگی ها بود که با تیم یاری شدن این نیاز حل می شود.

تیم یار صنعتی به عنوان نرم افزاری جامع، یکپارچه و تحت وب انتخاب این تولید کننده بوده است.

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}