ورود صنف دارو و داروخانه به تیم یار

 

یکی از اصنافی که به تازگی به تیم یار پیوسته و عضو خانواده بزرگ تیم یار شده، گروهی متشکل از چندین داروخانه است که یکی از داروخانه های بزرگ شبانه روزی شرق تهران با بیش از 19 سال قدمت در زمینه های مختلف دارویی، بهداشتی و آرایشی از زیرمجموعه های آن است.

این گروه جزء چهار داروخانه بزرگ ایران محسوب می شود و یک فروشگاه آنلاین نیز دارد.

از جمله بخش های مهم نرم افزار حسابداری، انبار و مشتری برای آنها می باشد و دلیل انتخاب تیم یار یکپارچگی بخش های یاد شده و امکان استفاده یکپارچه از سایر بخش ها بوده است.

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}