ورود «تیم‌یار» به صنعت چاپ
 
 

عضو جدید خانواده بزرگ تیم‌یار یک شرکت تولیدی صنعتی فعال در حوزه صنعت چاپ است که با بهره‌گیری از دستگاه‌های چاپ مدرن و به‌روز، بیش از 400 مشتری در حوزه صنایع غذایی ایران و سایر نقاط جهان را در کارنامه فعالیت خود دارد.

این شرکت بنیانگذار مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه چاپ می‌باشد و کلیه فرآیندهای سفارش و تولید کاغذهای بسته‌بندی مواد غذایی را انجام می‌دهد. علت انتخاب «نرم‌افزار تیم‌یار» از سوی شرکت مزبور تحمل ضررهای سنگین قبلی ناشی از اشتباهات نیروی انسانی و بالا بودن حساسیت و دقت انجام کارها عنوان شده است.

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}