ISO10002 teamyar ایزو 10002تیم یار

نرم افزار یکپارچه تحت وب کسب و کار تیم یار موفق به اخذ گواهینامه رضایتمندی مشتری شد

با توجه به این که در عصر حاضر مشتری مداری و رسیدن به رضایت مشتری یکی از استراتژی های اصلی هر سازمانی است، رسیدگی به شکایت مشتریان و به دست آوردن مشتریان وفادار یک برتری رقابتی برای هر سازمانی به وجود می آورد.

براساس اطلاعات سایت خانه ایزو ایران، استاندارد ISO10002:2014 راهنمایی هایی برای فرآیند رسیدگی به شکایات مربوط به محصولات یک سازمان از جمله برنامه ریزی، طراحی، اجرا، نگهداری و بهبود را فراهم می کند. روند رسیدگی به شکایات به عنوان یکی از فرآیندهای سیستم کلی مدیریت کیفیت بسیار مناسب است و برای استفاده در سازمان های مختلف و در همه بخش ها در نظر گرفته شده است.

این استاندارد روند رسیدگی به شکایات مشتریان را با توجه به سیستم مدیریت کیفیت و بهبود مستمر مشخص می کند.

مزایای استفاده از استاندارد ایزو  ISO10002:2014

ISO10002 teamyar ایزو 10002تیم یار

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}