مصوبه تخفیف فروش نرم افزار یکپارچه تیم یار برای شرکت های دانش بنیان

 

در راستای سیاست های تشویقی دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بهره مندی شرکت های دانش بنیان از توانمندی های یکدیگر و ایجاد شرایط مناسب و آسان تر برای خرید نرم افزار تیم یار توسط این شرکت ها، هیات مدیره شرکت سافت سیستم بعد از بررسی پیشنهادهای واصله، شرایط خود را برای فروش نرم افزار یکپارچه تحت وب تیم یار به شرکت های دانش بنیان مصوب نمود.

طبق مصوبه هیات مدیره شرکت سافت سیستم، «کلیه شرکت های دانش بنیانی که اسامی آنان در لیست شرکت های دانش بنیان معاونت ریاست جمهوری درج شده باشد، اعم از نوپا و تولیدی، می توانند از شرایط تخفیف و تسهیلات پرداختی به شرح زیر بهره مند شوند:

لازم به ذکر است که به منظور بهره مندی شرکت های دانش بنیان از این مصوبه، مراتب تخفیفات فوق به اطلاع کلیه شرکت ها و عوامل اجرایی آنها در معاونت ریاست جمهوری خواهد رسید.

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}