واحد توسعه کاربردی گروه نرم‌افزاری تیم‌یار، در پاییز ۹۶ با تمرکز بر توسعه پورتال مشتریان، قابلیت‌های جدیدی را منطبق با نیاز روز مشتریان فراهم آورد. عناوین مهم‌ترین این قابلیت‌ها به همراه تعداد کل قابلیت‌های جدید برای هر ماژول، در ادامه ارایه شده‌اند.

 

ماژول‌ اقدام (۳۶ قابلیت جدید)

 

ماژول‌ پرسنلی (۴۳ قابلیت جدید)

 

ماژول‌ حسابداری (۴۲ قابلیت جدید)

 

ماژول‌ پروژه (۲۲ قابلیت جدید)

 

ماژول‌ اسناد (۲۵ قابلیت جدید)

 

ماژول‌ فروش (۵۷ قابلیت جدید)

 

ماژول‌ تولید (۴۰ قابلیت جدید)

 

 

ماژول‌ خدمات (۳۳ قابلیت جدید)

 

ماژول‌ انبار (۵۹ قابلیت جدید)

 

ماژول‌ خرید (۱۷ قابلیت جدید)

 

 

 

ماژول‌ صرافی (۴۸ قابلیت جدید)

 

 

 

ماژول‌ تقویم (۵ قابلیت جدید)

 

ماژول‌ گزارش (۲۹ قابلیت جدید)

 

 

جهت مشاهده عناوین گزارشات ساخته شده در پاییز ۹۶، روی این لینک کلیک کنید.

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}