شیوه محاسبه نرخ استقرار نرم افزار مدیریت کسب و کار تیم یار تا پایان سال 1395 اعلام شد

شرکت دانش بنیان سافت سیستم شیوه محاسبه نرخ استقرار و شرح استقرار سیستم ها و فرآیندها به همراه آموزش اولیه نرم افزار مدیریت کسب و کار تیم یار را در وب سایت خود منتشر کرد.

نرخ های اعلام شده از طریق صفحه قیمت سایت تیم یار قابل دسترسی است و شامل سیستم ها و فرآیندهای حسابداری و خزانه داری - انبار، کالا و خدمات – پرسنلی - اتوماسیون اداری - اموال و دارایی ثابت – تولید – فروش – خرید - بودجه و اعتبارات - پخش مویرگی - بهای تمام شده - گزارشات پیشرفته – صرافی - مدیریت ارتباط با مشتریان CRM و نصب، راه اندازی و تنظیمات پایه تیم یار می باشد.

شایان ذکر است، نرخ های اعلام شده با در نظر گرفتن «ضریب پیچیدگی یک» برای فرآیندهای سازمان می باشند و با توجه به اندازه سازمان، پیچیدگی فرآیندها، مقدار سفارشی سازی و زمان مورد نیاز برای استقرار و در نهایت گزارش شناخت تعیین خواهند شد.

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}