رکورد فروش ماهیانه نرم افزار یکپارچه تحت وب تیم یار شکسته شد

تیم فروش تیم یار در شهریور ماه جاری رکورد فروش ماه های اخیر خود را شکستند.

در آخرین ماه فصل تابستان، در مجموع 19 نسخه نرم افزار یکپارچه کسب و کار تیم یار به فروش رسید که از این تعداد 11 نسخه تیم یار بازرگانی، 5 نسخه تیم یار صنعتی، 2 نسخه تیم یار پخش مویرگی و 1 نسخه تیم یار صرافی بوده اند.

این تعداد فروش طی یک ماه برای نرم افزار یکپارچه یک رکورد محسوب می شود.

این مهم با تلاش بی وقفه همه همکاران تیم یار در بخش های مختلف حاصل شد. تبلیغات گسترده و هدفمند تیم یار، پیگیری تیم توسعه بازار، فروش و امور قراردادها، همچنین همکاری پشت صحنه تیم طراحی و تولید در راستای اهداف تعیین شده، دستیابی به این تعداد فروش نرم افزار تیم یار را امکان پذیر ساخت.

یکی دیگر از دلایل این فروش فوق العاده حس همدلی و انرژی بالایی است که در مجموعه وجود دارد و این حس در تمامی ارکان تیم یار جریان دارد.

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}