رویدادهای «تیم یار» در نخستین روز نمایشگاه بین المللی الکامپ 1395
 
 
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی الکامپ با شور و حال ویژه و استقبال گرم مراجعه کنندگان آغاز شد.
تیم یار در نخستین روز نمایشگاه الکامپ 1395 شاهد رویدادهای بسیاری بود که از جمله آنها می توان به حضور گسترده شبکه های خبری، برگزاری کارگاه های آموزشی و امضاء نخستین قرارداد در اولین روز از برگزاری نمایشگاه اشاره کرد.
طبق برنامه، در دو نوبت صبح و بعدازظهر، دو کارگاه آموزشی با موضوع «تیم یار برای مدیرعامل» و «تیم یار برای مدیر سرمایه انسانی» برگزار شد.
 
در نخستین کارگاه آموزشی، مدیر استقرار تیم یار درخصوص علت و نحوه به وجود آمدن تیم یار، یکپارچگی در سازمان ها و مزایای نرم افزارهای یکپارچه و مدیریت با نرم افزارهای یکپارچه و گزارش گیری آسان صحبت کرد و در پایان به سوالات حاضرین پاسخ گفت.
موضوع دومین کارگاه آموزشی که بعدازظهر امروز برگزار شد، مدیریت سرمایه انسانی با تیم یار بود. در این کارگاه آموزشی، درخصوص چگونگی تنظیم چارت سازمانی، استخدام، مدیریت زمان های کاری، مدیریت حقوق و دستمزد، مدیریت آموزش و ارزیابی پرسنل و گزارشات لحظه ای توضیحاتی داده شد و سپس حاضران سوالات خو را درخصوص سیستم پرسنلی تیم یار مطرح کردند.
یکی از رویدادهای ویژه امروز، امضای قرارداد با یکی از مشتریان «تیم یار صنعتی» بود که این قرارداد با حضور موسس، رئیس هیات مدیره و مدیر فروش تیم یار و مدیریت شرکت خریدار به انجام رسید.
 
 
 
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}