روز حسابدار بر حسابداران و مدیران مالی گرامی باد

 

15 آذرماه هر سال روز حسابدار در ایران است.

فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) در سال 2007 و در سی امین سال تاسیس خود، دومین یکشنبه ماه دسامبر (2 الی 8 دسامبر برابر با 11 الی 17 آذر) را به عنوان هفته جهانی حسابداری انتخاب کرد و از اعضای خود در همه کشورهای جهان خواست تا آن هفته را به همین نام معرفی نمایند و با برگزاری مراسم ویژه ای از حسابداران تجلیل به عمل آورند، ضمن اینکه حرفه حسابداری و نقش برجسته حسابداران را در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی به عموم بشناسانند.

در آن سال، انجمن حسابداران خبره، جامعه حسابداران رسمی (به عنوان دو انجمن ایرانی عضو IFAC)، انجمن حسابداری، انجمن مدیران مالی و سازمان حسابرسی تشکیل شد و سرانجام در گردهم آیی 13 آذر سال 1386، روز 15 آذر هر سال به عنوان روز حسابدار در ایران نامگذاری شد.

فدراسیون بین المللی حسابداران هر سال از دبیرکل جوامع حرفه ای عضو برای گردهم آیی در یکی از کشورها و به میزبانی انجمن یا جامعه آن کشور دعوت به عمل می آورد.

این فدراسیون دارای 163 انجمن حرفه ای عضو از 125 کشور جهان است و جمعا حدود 2/5 میلیون نفر از حسابداران را نمایندگی می کند.

 

«نرم افزار مدیریت کسب و کار تیم یار»

روز حسابدار را به کلیه حسابداران و مدیران مالی تبریک عرض می نماید.

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}