حضور رئیس هیات مدیره و متولی آموزش های شرکت سافت سیستم

در جلسه ماهیانه مدیران و سرپرستان واحدها

 

ابتدای هفته جاری، جلسه دوره ای مدیران و سرپرستان شرکت سافت سیستم جهت بررسی و تبادل نظر درخصوص مسائل و رسیدگی به مشکلات واحدهای تحت نظارت ایشان در دفتر هماهنگی تهران برگزار شد.

در این جلسه، درخواست هایی که در جلسه پیشین مدیران و سرپرستان واحدها مطرح شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. از جمله مسائل مطرح شده در این جلسه می توان به رسیدگی به مسائل و مشکلات مختلف کارکنان مطرح شده توسط مدیران، افزایش تعداد پرسنل تیم های تحقیق و توسعه با توجه به استقرار شرکت سافت سیستم در ساختمان پردیس البرز دانشگاه تهران (واقع در شهر کرج)، گواهینامه های آموزشی پرسنل جدید شرکت و برگزاری دوره های آموزشی حضوری و مجازی برای شرکت های تازه پیوسته به تیم یار توسط آموزشگاه بازار بورس دات کام (یکی از شرکت های همکار تیم یار)، انجام تست های دوره ای توسط واحدها، اجرای طرح های رفاهی برای همکاران و ... اشاره کرد.

این جلسه با حضور رئیس هیات مدیره، مدیر عامل آموزشگاه بازار بورس دات کام (یکی از شرکت های همکار سافت سیستم و متولی آموزش های عمومی و تخصصی تیم یار به صورت حضوری و مجازی) و نیز مدیران و سرپرستان کلیه واحدهای شرکت سافت سیستم به مدت 5 ساعت برگزار شد.

 

 

 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}