جذب مشاوران با تجربه در تیم یار
 

یکی از الزامات توسعه بازار کسب و کار حضور فعالان و سرمایه گذاران در سازمان ها است که سرمایه گذاران برای موفقیت در عرصه کسب و کار، نیازمند اطلاعات و مشاوره های گوناگون هستند.

گسترش و تعمیق کسب و کار در حوزه رشد مستمر و پایدار، حضور مشاوران با تجربه و و کارکشته را نیاز دارد. انتخاب مشاوران درست در هر کسب وکار، اهمیت بسیاری در موفقیت یک پروژه را دارد. اهمیت این موضوع، زمانی که پیمانکار و مشاور سازمان ها متمایز باشند، نمود بسیار بیشتری خواهد یافت.کسب و کارها اغلب از خدمات مشاوره مدیریت کسب و کار برای پیشبرد فعالیت های خود بهره می برند. پس حضور مشاور در هر شرکتی لازم و از ضروریات هر کسب و کار می باشد. شرکت سافت سیستم نیز از این قاعده مستثنا نبوده و با توجه به حوزه فعالیت خود، افراد با تجربه و کاردانی را برای این مهم انتخاب نموده است، تیم یار به عنوان یک شرکا دانش بینان و نوپا با استفاده از تجربیات مشاوران و همفکری با آنان توانسته راه های موفقیت و توسعه کسب و خود را گسترده و در جاده موفقیت قدم گذارد. واحد ارتباطات تیم یار به نقل از ناقدی موسس سافت سیستم در این باره گفت: تیم مشاوران سافت سیستم در حال توسعه و گسترش است و از افرادی که می توان در این حیطه نام برد، دکتر مشیری است. دکتر مشیری از افراد با تجربه در زمینه طبقه بندی مشاغل، و مشاور جدید سافت سیستم می باشند که با هدف سوق تیم یار در اصلاح طبقه بندی مشاغل، به این شرکت خواهند پیوست.

 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}