تمدید مجوز آموزشی شرکت طلیعه کاوش (مجری انحصاری برگزاری دوره های تیم یار) از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 

مجوز آموزش کارکنان دولت آموزشگاه بازار بورس دات کام (شرکت طلیعه کاوش) توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تمدید شد. شرکت طلیعه کاوش ، شرکت هم گروه تیم یار است که امور آموزشی مرتبط با تیم یار را به عهده دارد. در جلسه مورخ یکشنبه 96/10/10 که در محل سازمان برنامه و بودجه استان تهران و باحضور مدیران مرکز توسعه و آینده نگری برگزار شد، گواهی تمدید مجوز این شرکت به آقای ناقدی نیا موسس تیم یار و دکتر کریمی مدیرعامل سابق شرکت طلیعه کاوش اعطا شد.

شایان ذکر است که بر اساس تفاهم نامه فی مابین سازمان مدیریت و شرکت طلیعه کاوش، گواهینامه های دوره های آموزش تیم یار با امضای مشترک آموزشگاه و سازمان برنامه و بودجه استان تهران صادر می گردد.

 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}