در تاریخ 95.11.05 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.42 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید که این قابلیت ها عبارتند از :

 

لیست تغییرات:

 

ماژول اقدام
 
پیاده سازی باز ماندن مرحله بعد از ریلود وقتی کامنت داریم

بعد از افزودن یا ویرایش کامنت در صورتی که مسئول مرحله ای که برای آن کامنت گذاشته ایم باشیم مرحله ی مورد نظر باز میماند و کامنت افزوده شده یا ویرایش شده رنگی میباشد

با ریلود صفحه هم میتوانید همین شرایط را ببینید ولی اما زمانی که از لینک "به روز کردن" در هدر استفاده کنید بعد از ریلود صفحه مرحله مورد نظر بسته میشود (در صورتی که کامنت جدید نداشته باشیم و مسئول مرحله نباشیم)

دسترسی برای کامنت خصوصی اقدام
به قسمت دسترسی  category اقدام و همچنین دسترسی view task یک دسترسی برای کامنت خصوصی افزوده شد
اضافه کردن کامنت خصوصی به اقدام
مرحله ای که پابلیک است چک باکس کامنت خصوصی را ندارد و در تاریخچه کامنتی که خصوصی باشد آیکون قفل دارد.
تمام افرادی که دسترسی ویو اقدامی را داشته باشند میتوانند کامنت خصوصی اضافه کنند
فقط نویسنده کامنت و یا کسی که ادمین میباشد و دسترسی کامنت خصوصی را دارد میتواند کامنت را ویرایش کند
یک کامنت خصوصی را فقط نویسنده آن کامنت و یا کسی که دسترسی از category  ویا از task داشته باشد میتواند ببیند
فقط افرادی که دسترسی کامنت خصوصی اقدام را داشته باشند نوتیفای دریافت میکنند
 
ماژول انبار
 
اکسل عملیات شامل کالا باروش قیمت گذاری FIFO
اصلاح چاپ عملیات شامل کالا با روش قیمت گذاری FIFO
قرار دادن بروز رسانی در هدر تمام بخشهای دسترسی های ماژول
در تمام قسمتهای مختلف دسترسی کاربرها و گروه ها، هدر بروز رسانی ایجاد گردید.
 
ماژول اموال
 
قرار دادن به روز رسانی در هدر تمام بخشهای دسترسی های ماژول
در تمام قسمتهای مختلف دسترسی کاربرها و گروه ها، هدر بروز رسانی ایجاد گردید.
 
ماژول فروش
 
امکان ویرایش شناور در برگشت از فروش
مشخص شدن شناور های ثبت شده برای حساب درآمد و حساب فروش
با آیکن های متفاوت انواع شناور(خدمت،کالا و مشترک) مشخص شده اند.
عدم نمایش لیست کالاهای تایید شده یک سفارش در حال مطلع شده
امکان تشخیص تعداد سطرهای تایید شده در سفارش فروش
در لیست سفارش فروش با قرار دادن یک آیکن مشخص شده که هر درخواست در چه وضعیتی از تایید می باشد.

آیکن نارنجی --> تمام رکوردها تایید شده است

آیکن زرد  --> تعدادی از رکورده تایید شده است

آیکن طوسی  -->  هیچ رکوردی تایید نشده است

فراخوانی لیست کالای تخفیفی هنگام تایید سطر از ویو در سفارش فروش
قرار دادن بروزرسانی در هدر تمام بخشهای دسترسی های ماژول
در تمام قسمتهای مختلف دسترسی کاربرها و گروه ها، هدر بروز رسانی ایجاد گردید.
 
ماژول مشتری
 
در خواست تغییر سایز ستون های جداول
 برای نمایش کامل مقادر بزرگ این تغییر ایجاد شده است.
لاگ ویرایش مشتریان از طریق فیلتر ایجاد شده
در ماژول مشتریان به ازاء هر فیلد که ویرایش انجام می شود لاگ ثبت می شود
 
ماژول خرید
 
اضافه شدن امکان چاپ از تمامی آیتم های موجود در سفارش، فاکتور و برگشت از خرید به صورت تکی و گروهی
قرار دادن بروزرسانی در هدر تمام بخشهای دسترسی های ماژول
در تمام قسمتهای مختلف دسترسی کاربرها و گروه ها، هدر بروز رسانی ایجاد گردید.
 
ماژول حسابداری
 
امکان اتصال درخواست ها به اسناد نقدی
این امکان فراهم آورده شده است که در زبانه "نقدی" در خزانه داری، بتوان درخواست های ایجاد شده در بخش "درخواست ها" مرتبط با دریافت کننده یا پرداخت کننده اضافه کرد و برای رکوردهای درخواست مورد نظر پرداخت و یا دریافت نقدی ایجاد کرد.
امکان اتصال درخواست ها به چک های دریافتنی و پرداختنی
این امکان فراهم آورده شده است که در زبانه های "چک های دریافتنی" و "چک های پرداختنی" در خزانه داری، بتوان درخواست های ایجاد شده در بخش "درخواست ها" مرتبط با دریافت کننده یا پرداخت کننده را اضافه کرد و برای موارد درخواست مورد نظر چک پرداختنی و یا چک دریافتنی ایجاد کرد.
امکان نمایش چک های متصل به درخواست ها درماژولهای خرید و فروش
در بخش "حسابداری" در ماژول خرید و ماژول فروش، امکان نمایش اطلاعات مربوط به سند حسابداری درخواست فراهم آورده شده است.
این اطلاعات شامل شماره نقدی، شماره چک، تاریخ سررسید، شناسه مورد درخواست، مبلغ بدهکار و مبلغ بستانکار می شود.
حذف دسترسی مدیر از لیست دسترسی حساب ها
ستون دسترسی مدیر در همه بخش ها شامل لیست حساب ها در تمامی سطوح و در بخش دسترسی ها (کاربر ها و گروه ها) حذف گردید.
قرار دادن بروزرسانی در هدر تمام بخشهای دسترسی های ماژول
در تمام قسمتهای مختلف دسترسی کاربرها و گروه ها، هدر بروز رسانی ایجاد گردید.
اضافه شدن کپی تاریخ رکوردها همراه با کپی اطلاعات سازمان
بهمراه کپی اسناد یک سازمان، تاریخ عملیات، تاریخ ایجاد رکورد و تاریخ ویرایش نیز کپی می شود.
اضافه شدن دو آیتم نوع عملیات و نوع رکورد در ابزار تغییرحساب
در قسمت نوع عملیات امکان انتخاب خرید و فروش وجود دارد که در صورت انتخاب هرکدام، نام رکوردهای حسابداری نمایش داده می شود که رکورد موردنظر را برای تغییرحساب انتخاب می کنیم.
اضافه شدن کپی چک های افتتاحیه و اختتامیه همراه با کپی اطلاعات سازمان
همراه با کپی اطلاعات سازمان، چک هایی که برایشان افتتاحیه و اختتامیه زده شده است نیز منتقل می شود.
در حالت همه، فقط چک ها منتقل شده و در حالت با بازه زمانی تمامی اسناد مرتبط با چک های افتتاحیه و اختتامیه در آن بازه زمانی نیز منتقل می شوند.
توجه شود که در هنگام کپی حتما باید بازه های سال مالی هر دو سازمان یکسان باشد، در غیر اینصورت کپی انجام نمی شود.
با انتخاب حالت بازه ای نیز فقط سه گزینه آخر به کاربر نمایش داده می شود.
عدم امکان حذف سازمان های استفاده شده در ماژول های سازمان محور
در صورتی که از سازمان و یا زیر سازمانی در ماژول های سازمان محور استفاده شده باشد امکان حذف سازمان موردنظر وجود ندارد و به کاربر پیغام داده می شود.
 
 ماژول نظرسنجی
 
اجباری کردن مهلت نظرسنجی و الگوی آن 
فیلد مهلت در بخش های پرسشنامه، آزمون و ارزیابی به عنوان فیلد اجباری و تاریخ آن به صورت پیش فرض برای یک هفته آینده تعیین می گردد.
در بخش الگو، هنگام ایجاد الگوی جدید فیلد مهلت اجباری نیست و به طور پیش فرض تاریخی ندارد.
ایجاد پارامتر "استفاده در لیست حقوقی" در قسمت ارزیابی و الگوی ارزیابی
در تنظیمات بخش ارزیابی و همچنین در تنظیمات الگوی ارزیابی پارامتر "استفاده در لیست حقوقی" اضافه گردید.
قرار دادن زبان برای پیام ها  در فرآیند پابلیک شده نظرسنجی ها در سایت
 
 
ماژول پرسنلی
 
امکان تعریف شیفت کاری بیش از 24 ساعت
این امکان فراهم آورده شده است که کاربر بتواند شیفت کاری بیشتر از 24 ساعت را تعریف کند.
این امر در بخش "تقویم کاری" با تعیین بازه کاری از چندین روز قبل تا چند روز بعد از روز جاری، میسر خواهد بود.
برای این منظور، از اعداد منفی نظیر "1-" برای یک روز قبل، عدد "0" برای روز جاری و اعداد مثبت مثل "1"  برای یک روز بعد از روز جاری، به عنوان بازه شیفت کاری می توان استفاده کرد.
در قسمت "فعالیت روزانه" نیز، قابلیت انتخاب تاریخ همانند آن چه که در مورد بالا اشاره شد، اضافه شده است.
توجه شود که تابع آپدیتی برای تقویم کاری و زمان های کاری در نظر گرفته شده است.
در صورت اجرای صحیح تابع آپدیت برای روز هایی که تیک شب کاری آن ها خورده شده، بازه های ورود شب کاری عدد -1 و برای روز جاری 0 در نظر گرفته شده است که این تغییر در تقویم کاری در قسمت بازه ورود و خروج شب کاری و بازه های زمانی تعریف شده در تقویم اعمال شده است.
در هنگام ایجاد مرخصی های ساعتی نیز امکان انتخاب تاریخ برای بازه "از ساعت" "تا ساعت" اضافه شده است.
با نگه داشتن نشانگر ماوس برروی بازه زمان های کاری تعریف شده، تولتیپ تاریخ اولین ورور و اولین خروج نمایش داده می شود.
هنگام ویرایش زمان های کاری، قابلیت انتخاب تاریخ فراهم آورده شده است.
قرار دادن بروزرسانی در هدر تمام بخشهای دسترسی های ماژول
در تمام قسمتهای مختلف دسترسی کاربرها و گروه ها(به جز تب پرونده)، هدر بروز رسانی ایجاد گردید.
اضافه شدن پارامتر سیستمی "مشمول بیمه" و "مشمول مالیات" در تنظیمات حقوق دستمزد
پارامتر سیستمی"مشمول بیمه" و "مشمول مالیات" در تنظیمات حقوق دستمزد اضافه شده است .
از این پارامتر ها می توان در لیست حقوقی، فیش حقوقی، لیست بیمه و مالیات و تجمیع استفاده کرد.
در حال حاضر می توان از این پارامتر ها در فرمول lua استفاده کرد. بعنوان مثال اگر کارمندی مشمول بیمه بود پارامترهای بیمه پذیر را برای وی حساب کند و اگر مشمول بیمه نبود پارامترهای بیمه پذیر را در فرمول محاسبه نکند.
در آینده نیز قابلیتی اضافه خواهد شد که کارمند اگر مشمول بیمه برایش انتخاب شده بود در لیست بیمه نیز پارامترهای بیمه پذیر برایش محاسبه شود.
ایجاد قابلیت "مشمول مالیات" در حکم
چک باکس "مشمول مالیات" در حکم افراد اضافه شده است تا مشخص شود آیا فرد مشمول مالیات می شود یا خیر.
ایجاد قابلیت "مشمول بیمه" در حکم
چک باکس "مشمول بیمه" در حکم افراد اضافه شده است تا مشخص شود آیا فرد مشمول بیمه می شود یا خیر.
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}