در تاریخ 95.10.29 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.41 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید که این قابلیت ها عبارتند از :  

 

 
لیست تغییرات:
 
ماژول حسابداری 
 
اضافه شدن قابلیت درخواست دریافت و پرداخت در خزانه داری
برای این قابلیت قسمتی با نام درخواست در زبانه اسناد در قسمت دسترسی ها اضافه شده است.
این دسترسی شامل درخواست، اضافه کردن، ویرایش، باطل کردن و حذف می باشد.
در زبانه درخواست امکان اضافه کردن درخواست از نوع پرداختنی و دریافتنی فراهم شده است.
در قسمت درخواست کننده (مرکز) لیست مراکز هزینه موجود نمایش داده شده و قابل انتخاب است.
در صورت انتخاب ماژول فروش، امکان انتخاب پیش فاکتور، سفارش و فاکتور های فروش در قسمت فاکتور فراهم می باشد.
در صورت انتخاب ماژول خرید، امکان انتخاب درخواست های خرید تایید شده و فاکتور های خرید فراهم می باشد.  
در صورت انتخاب تایید کننده برای درخواست، امکان تایید (امضاء) آن درخواست برای کاربران تاییدکننده فراهم می باشد. 
در آینده، امکان اتصال درخواست های ایجاد شده به قسمت نقد و چک فراهم می گردد.
 
 
ماژول پرسنلی
 
اضافه شدن ستون گروه استخدام در لیست حقوق
با اضافه شدن ستون گروه استخدام به قسمت لیست حقوقی، قابلیت نمایش گروه های استخدامی لیست های حقوقی ایجاد شده فراهم شده است.
اضافه شدن تاریخچه (Log) برای تنظیمات معوقه
با ایجاد، بروز کردن، تایید/رد و ثبت سند لیست معوقه تاریخچه ثبت می شود.
اضافه شدن تاریخچه (Log) برای تنظیمات سنوات
با ایجاد، بروز کردن، تایید/رد و ثبت سند لیست سنوات تاریخچه ثبت می شود.
اضافه شدن تاریخچه (Log) برای تنظیمات مانده مرخصی
با ایجاد، بروز کردن، تایید/رد، اعمال کردن و ثبت سند لیست سنوات تاریخچه ثبت می شود.
تغییر ذخیره سازی لیست سنوات
پیش از این برای هر شخص یک مبلغ در دیتابیس ذخیره میشد که در حال حاضر این مبلغ به تفکیک حکم های شخص ذخیره شود
امکان ثبت سند حسابداری لیست سنوات

برای ثبت سند حسابداری لیست سنوات ، دو تنظیمات برای انتخاب حساب هزینه و ذخیره در تنظیمات حقوق و دستمزد در تب سنوات اضافه شده است
در صورتی که لیست سنوات تائید شود امکان ثبت سند حسابداری برای کاربر فراهم می شود.
با کلیک برروی گزینه ثبت سند در بالای لیست سنوات، پیش نمایش ثبت سند برایمان نمایش داده می شود.
مرکز هزینه با توجه به واحد سازمانی فرد از حکم آن خوانده میشود و حساب شخص همان حسابی است که برای پرسنل در اشخاص حسابداری اضافه میشود.
برای ثبت سند کردن لیست سنوات، نیاز است تا کارمندان انتخاب شده بعنوان شخص در حسابداری اضافه شده باشند.
حساب هزینه به تفکیک مراکز هزینه بدهکار میشود (تمام اعداد مربوط به یک مرکز هزینه با هم جمع میشود و در یک رکورد آورده میشود)
حساب ذخیره به تفکیک اشخاص ( پرسنل) بستانکار میشود.
پس از ذخیره کردن در صفحه پیش نمایش سند مربوطه در حسابداری ذخیره میشود و لینک شماره سند ایجاد شده در لیست سنوات نمایان می شود.
نکته : برای سنواتی که قبلاً ثبت شده اند بر اساس آخرین واحد سازمانی فرد که در تاریخ پایان لیست سنوات وجود دارد سند حسابداری خورده میشود

ثبت سند حسابداری لیست مانده مرخصی

برای ثبت سند حسابداری لیست مانده مرخصی ، دو تنظیمات برای انتخاب حساب هزینه و ذخیره در تنظیمات حقوق و دستمزد در تب مانده مرخصی اضافه شده است
در صورتی که لیست مانده مرخصی تائید و اعمال شود امکان ثبت سند حسابداری برای کاربر فراهم می شود.
با کلیک برروی گزینه ثبت سند در بالای لیست مانده مرخصی، پیش نمایش ثبت سند برایمان نمایش داده می شود.
مرکز هزینه با توجه به واحد سازمانی فرد از حکم آن خوانده میشود و حساب شخص همان حسابی است که برای پرسنل در اشخاص حسابداری اضافه میشود.
برای ثبت سند کردن لیست مانده مرخصی، نیاز است تا کارمندان انتخاب شده بعنوان شخص در حسابداری اضافه شده باشند.
حساب هزینه به تفکیک مراکز هزینه بدهکار میشود (تمام اعداد مربوط به یک مرکز هزینه با هم جمع میشود و در یک رکورد آورده میشود)
حساب ذخیره به تفکیک اشخاص ( پرسنل) بستانکار میشود.
پس از ذخیره کردن در صفحه پیش نمایش سند مربوطه در حسابداری ذخیره میشود و لینک شماره سند ایجاد شده در لیست مانده مرخصی نمایان می شود.
نکته : به این نکته توجه داشته باشید چون مانده مرخصی در هر حکم به حکم بعدی منتقل میشود هنگام ثبت لیست مانده مرخصی اخرین حکم در نظر گرفته میشود و اگر مانده مرخصی منتقل نشود باید لیست مانده مرخصی برای هر حکم با توجه به بازه حکم جدا گرفته شود.

امکان حذف لیست عیدی، سنوات و مانده مرخصی ثبت سند شده
سه دسترسی با نام های "خذف بهمراه حذف سند حسابداری" در قسمت های عیدی، سنوات و مانده مرخصی در تب حقوق دستمزد اضافه شده است که اگر برای کاربر فعال باشد می تواند لیست های ثبت سند شده را حذف نماید. در صورت نداشتن دسترسی نیز پیغام لیست موردنظر ثبت سند شده است نمایش داده می شود و اجازه حذف لیست به کاربر داده نمی شود.
 
 
ماژول انبار
 
نمایش لوگوی سازمان در چاپ انبار و کالا/خدمت
درنظر گرفتن کالای تکراری با روش قیمت گذاری FIFO در عملیات حواله و انبار به انبار
 
 
ماژول اموال
 
حذف استهلاک دارایی

تمام استهلاک های یک دارایی را با استفاده از لینک "جدول استهلاک" در صفحه شرح دارایی میتوانیم ببینیم

در این قسمت به 2 صورت استهلاک را میتوانیم حذف کنیم :

  1. به صورت کلی با استفاده از لینک "حدف همه" که در header جدول قرار دارد تمام استهلاک های یک دارایی را میتوانیم حذف کنیم
  2. به صورت تکی از آخرین استهلاک وارد شده که هر بار فقط آخرین استهلاک قابل حذف میباشد

 

 

ماژول اقدام
 
امکان انتخابی بودن اساین به کل اعضای گروه یا فقط مدیر
امکان انتخاب یک فرد یا اعضای یک گروه به عنوان مطلع یک مرحله از جریان کار یا BPMN

 

 
ماژول فروش
 

تخفیف ریالی - کالایی در پیش فاکتور

اعمال تخفیف ریالی - کالایی در پیش فاکتور به ازای مرکز،دوره،مشتری و کالای تعریف شده در تنظیمات هدایا و تخفیفات در فروش که در صورت برقراری شرایط تعریف شده انجام می شود.

 نمایش واحد و مقدار فرعی در پرینت فاکتورها

با اعمال این قابلیت ،واحد اصلی ،فرعی و تبدیل واحد اصلی به فرعی در سفارش فروش،فاکتور فروش و پیش فاکتور در پرینت هم نمایش داده می شود.

تخفیف ریالی-کالایی در سفارش فروش
اعمال تخفیف ریالی - کالایی درسفارش فروش  به ازای مرکز،دوره،مشتری و کالای تعریف شده در تنظیمات هدایا و تخفیفات در فروش که در صورت برقراری شرایط تعریف شده انجام می شود.
عدم ثبت سند بهای تمام شده کالای اهدایی در تخفیفات ریالی - کالایی
به ازای کالای تخفیفی در فاکتور فروش ،سند حسابداری ثبت نمی شد که این قابلیت اضافه شده است.
 
 
ماژول گزارش
 
اجرای برنامه Lua برای نتیجه نهایی گزارش

قابلیت امکان ویرایش نتیجه گزارش در اسکریپت Lua را فراهم می کند

این قسمت از برنامه که در تابعی به نام finalize قرار میگیرد، بعد از آماده شدن نتیجه گزارش اجرا می شود و به وسیله آن می توان هر ترکیبی از مقادیر را برای سطر و ستون های گزارش قرار داد

به این ترتیب امکان شخصی سازی، اصلاح برخی نتایج و ... فراهم می شود

فیلد محاسباتی سمت SQL

در گزارش گیری گاهی نیاز به تعریف فیلد محاسباتی در زمان خواندن از دیتابیس وجود دارد

با استفاده از محل تعریف فرمول SQL در پارامتر های محاسباتی می توان این محاسبات را در کویری گزارش وارد کرد

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}