در تاریخ 95.10.14 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.41 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید که این قابلیت ها عبارتند از :   
 
 
لیست تغییرات:
 
 
ماژول پرسنلی
 
اضافه کردن سقف تاخیر مجاز ماهیانه در حکم
گزینه ای با نام سقف تاخیر مجاز ماهیانه در حکم اضافه شده است که با وارد کردن مقدار برای آن در حکم اصلی کارمند، برروی محاسبه تاخیرهای کارمند تاثیر می گذارد.
تاخیر مجاز ماهیانه در حکم بدین شکل عمل می کند :
در صورتی که سقف تاخیر 1 ساعت وارد شده باشد، برای محاسبه تاخیرهای کارمند از اولین روز فیش حقوقی محاسبه شده و با هم جمع می شود. تا زمانی که جمع تاخیرهای کارمند به سقف یک ساعت برسد تاخیر ها صفر شده و بعد از یک ساعت تاخیر ها محاسبه شده و اعمال می شود.
اضافه کردن پارامتر delay_per_day و تغییرات مربوط به استفاده از آن در لیست حقوقی
پارامتری به نام delay_per_day به جعبه فرمول نویسی lua در تنظیمات حقوق دستمزد اضافه شده است که مقدار تاخیر در هرروز کارمند را بصورت جداگانه محاسبه می کند. از این قابلیت می توان در فرمول های محاسبه تاخیر به صورت تساعدی استفاده کرد.
بعنوان مثال می خواهیم تاخیر کارمند به ازای مقدار تاخیر در هرروز به صورت تساعدی محاسبه شود.
اگر کارمند کمتر از 30 دقیقه تاخیر در روز داشته باشد 45 دقیقه تاخیر برایش محاسبه شود
اگر 1 ساعت تاخیر در روز داشته باشد 01:30 تاخیر برایش محاسبه شود.
مقادیر بدست آمده از نتیجه فرمول در هرروز با هم جمع شده و در پارامتر فرمولی ایجاد شده نمایش داده میشود.
توجه داشته باشید که مقدار پارامتر delay_pay_day به ثانیه محاسبه می شود.
اعمال تغییرات مربوط به پارامتر delay_per_day در محاسبه لیست های زیر
محاسبه پارامتر delay_per_day در فیش حقوقی / عیدی / سنوات / مانده مرخصی و معوقه اعمال شده است.
از پارامتر فرمولی delay_per_day می توان در لیست های عیدی، سنوات، مانده مرخصی و یا بصورت یکی از آیتم های معوقه استفاده کرد.
ایجاد امکان چاپ از لیست احکام
امکان پرینت از لیست احکام با قابلیت نمایش کلیه ستون های مربوطه ایجاد شده است.
امکان پرینت از لیست پرسنل
امکان ایجاد گزارش چاپ از لیست پرونده های پرسنلی فراهم شده است .
 
 
ماژول حسابداری
 
افزایش سرعت خزانه داری در حسابداری
سرعت بارگذاری صفحات خزانه داری (دریافتنی / پرداختنی)، وضعیت چک ها، لیست نقدها، اکسل ها و ...  افزایش یافته است.
مرتب شدن لیست گزارش سطح دوم مانده به تفکیک حسابها بر اساس تاریخ سند
گزارش سطح دوم مانده به تفکیک حسابها با شناسه سند مرتب سازی می شد که در حال حاضر این لیست براساس تاریخ سند مرتب سازی می شود.
 
 
ماژول اسناد
 
تغییر در درگ فایل ها به لیست نمایش اسناد 
با درگ کردن فایل به داخل پوشه های اسناد، پنجره ایجاد فایل جدید (ثبت وارده) برایمان باز می شود که امکان پیش نمایش فایلها وجود دارد و سپس امکان ذخیره سازی آن فراهم می باشد.
از فایل های اضافه شده فایل اول بعنوان فایل اصلی و فایل های دیگر بعنوان فایل ضمیمه شده در نظر گرفته می شود.
 
 
ماژول نظرسنجی
 
جداسازی تاریخچه و کامنت به وسیله فیلتر (کاربران / سیستمی/همه)
تاریخچه و کامنتهای ایجاد شده توسط کاربران با استفاده از فیلتر ایجاد شده به تفکیک نمایش داده می شوند.
این فیلتر دارای سه گزینه کاربران، سیستمی و همه می باشد که مقدار آن به صورت پیش فرض "کاربران" می باشد.
 
 
ماژول صرافی
 
اضافه شدن "بازسازی کاردکس" در ابزارهای ماژول صرافی
قابلیتی به نام "بازسازی کاردکس" در قسمت ابزارهای ماژول صرافی اضافه شده است.
در این ابزار امکان انتخاب ارز و بازه تاریخی وجود دارد.
با انتخاب ارز و بازه تاریخی، لیست تمام فاکتور های فروش در بازه تاریخی انتخاب شده با نرخ بهای تمام شده هنگام ثبت سند و نرخ بهای تمام شده محاسبه شده نمایش داده میشود.
در صورت وجود مغایرت بین دو نرخ ثبت شده و نرخ بهای تمام شده، نرخ ثبت شده قرمز شده و امکان انتخاب سطر مورد نظر برای اصلاح فراهم میشود.
با انتخاب رکوردهای دارای مغایرت و کلیک برروی بروزرسانی در صورت نداشتن ارور امکان انتخاب سطرهای انتخابی برداشته شده و با کلیک برروی ذخیره کردن، نرخ ها اصلاح می شوند.
در صورتی که سند فاکتور مربوطه امضا شده باشد و یا نرخ بهای تمام شده صفر باشد به کاربر پیغام داده می شود.
پس از اصلاح نرخ ها، در سند مربوط به فاکتور، تاریخچه تغییرات بر اساس بازسازی کاردکس ثبت می شود.
 
 
ماژول انبار
 
تابع به روزسانی برای حذف قطعی تراکنشهای مرتبط به عملیات در recepit exit جدول

حذف قطعی حواله های خارج شده براساس تاریخ تولید و انقضا از جدول receipt exit
به دلیل عدم تداخل اطلاعات جدول با اطلاعات FIFO
نیاز به یک تابع به روزرسانی بود که در این نوع حواله ها که شناسه آنها از عملیات حذف قطعی شده است، از جدولRecipt exit نیز حذف گردند.
تغییر ظاهر در ویرایش عملیات برای کالاهایی با روش قیمت گذاری FIFO
تعداد و قیمت ها اگر چند قیمتی باشند به صورت چند سطحی نمایش داده می شوند.
مجموع ستون، مجموع ستون تعداد، ستون مبلغ و ستون مبلغ کل در تولتیپ برای کالاها با روش قیمت گذاری fifo هنگام ویرایش نمایش داده می شود.
روش قیمت گذاری FIFO در سفارش تولید
برای کالا با روش قیمت گذاری فایفو امکان ایجاد سفارش تولید اضافه شد.
در حال حاضر اگر سفارش تولید شامل کالایی با روش قیمت گذاری فایفو باشد ویرایش مقدار غیرفعال است.
در اقدامات آتی این مورد بررسی و انجام خواهد گردید.
روش قیمتگذاری FIFO در ساختار محصول
تنها تفاوت این است که برای کالاهایی با روش قیمت گذاری فایفو مبلغ را صفر نشان می دهد.

در قسمت تنظیمات انبارگردانی:

در صورت انتخاب "حداقل مانده تعدادی" برای شمارش اول، تمام کالاهایی که موجودی آنها بیشتر یا مساوی تعداد/مقدار وارد شده برای شمارش اول در بازه زمانی ابتدای سال مالی و ابتدای دوره انبارگردانی باشد نمایش داده میشود

در صورت انتخاب "حداقل فی ریالی" برای شمارش اول، تمام کالاهایی که قیمت آنها بیشتر یا مساوی تعداد/مقدار وارد شده برای شمارش اول در بازه زمانی ابتدای سال مالی و ابتدای دوره انبارگردانی باشد نمایش داده میشود

در صورت انتخاب "حداقل گردش" برای شمارش اول، تمام کالاهایی که حداقل گردش آنها بیشتر یا مساوی تعداد/مقدار وارد شده برای شمارش اول در بازه زمانی ابتدای سال مالی و ابتدای دوره انبارگردانی باشد نمایش داده میشود

در صورت انتخاب "لیست شمارش اول" برای شمارش دوم، تمام کالاهایی که برای شمارش اول انتخاب شده باشد برای ورود شمارش دوم تگ انبارگردانی فعال میباشد

در صورت انتخاب "مغایرت شمارش اول و کاردکس" برای شمارش دوم، تمام کالاهای شمارش اول که تعداد/مقدار کاردکس آنها با تعداد/مقدار وارد شده در شمارش اول مغایرت داشته باشد برای ورود شمارش دوم تگ انبارگردانی فعال میباشد

در صورت انتخاب "مغایرت شمارش اول و کاردکس" برای شمارش سوم، تمام کالاهای شمارش اول که تعداد/مقدار کاردکس آنها با تعداد/مقدار وارد شده در شمارش اول مغایرت داشته باشد برای ورود شمارش سوم تگ انبارگردانی فعال میباشد

در صورت انتخاب "مغایرت شمارش اول و دوم" برای شمارش سوم، تمام کالاهای شمارش اول که تعداد/مقدار وارد شده برای آنها با تعداد/مقدار وارد شده در شمارش دوم مغایرت داشته باشد برای ورود شمارش سوم تگ انبارگردانی فعال میباشد

در صورت انتخاب "مغایرت شمارش دوم و کاردکس" برای شمارش سوم، تمام کالاهای شمارش دوم که تعداد/مقدار وارد شده برای آنها با تعداد/مقدار کاردکس انها مغایرت داشته باشد برای ورود شمارش سوم تگ انبارگردانی فعال میباشد

در حال حاضر تمام قیمت ها به صورت میانگین محاسبه میشود و در ورژن های آینده fifo  اضافه میشود


ماژول فروش
 
استفاده از FIFO در ماژول فروش
این قابلیت در فاکتور فروش اعمال گردید
توجه داشته باشید که روش قیمت گزاری  فایفو در برگشت از فروش در این ورژن در دسترس نمی باشد
انتقال نشانگر به سطر بعد
هنگام ثت بارکد کالا، پس از خواندن بارکد مورد نظر ، کالا در لیست فاکتور اضافه شده و نشانگر موس به صورت خودکار به سطر بعدی رفته و کاربر می تواند بارکد بعدی را وارد نماید
این قابلیت باعث بالا رفتن سرعت اضافه کردن کالا از طریق بارکدخوان می گردد
اعمال مراکز در تنظیمات تخفیفات
 امکان تعریف تخفیف و  هدیه نقدی یا ریالی در یک مرکز فروش برای یک مشتری خاص و به ازای یک یا چند کالا و یا سقف خرید مشتری و اعمال آن در سفارش فروش،پیش فاکتور و فاکتور فروش
ثبت تاریخچه بعد از اعمال تخفیف به ازای مرکز فروش انتخاب شده
ثبت تاریخچه بعد از اعمال تخفیف به ازای مرکز فروش انتخاب شده
ایجاد پیج نامریتور در تب تنظیمات هدایا و جوایز
ثبت نوع مقدار تخفیف (درصدی / ریالی) در لاگ فاکتور فروش
این مورد در سفارش فروش،فاکتور فروش،پیش فاکتور و برگشت از فروش انجام شده است.
 
 
ماژول گزارش
 
پیاده سازی LUA در گزارش

اضافه شدن تب پارامترهای محاسباتی برای ایجاد فرمول های موردنیاز در گزارشات که در این تب از زبان برنامه نویسی LUA استفاده شده است.
در این تب پارامترهای مورداستفاده در گزارش را نشان می دهد و کاربر می تواند با استفاده از توابع ریاضی و عملگرهای منطقی برای ترکیب هایی از این پارامترهای دستورات لازم را در ادیتور LUA بنویسد و درنتیجه گزارش از آن استفاده نماید.
نمونه استفاده از آن در راهنمای کاربری قرار می گیرد.


 
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}