در تاریخ 95.08.18 قابلیت های جدیدی برای نسخه 1.38 تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
 
ماژول پرسنلی

اضافه شدن تب مدارک در پرونده پرسنلی
تمامی سندهای لینک شده به پرونده در تب مدارک در پرونده افراد نمایش داده می شوند.
اضافه شدن تاریخچه به قسمت سمت در پرسنلی
با ویرایش محتوای الگوی قرارداد و الگوی توافق نامه تاریخچه ثبت می شود.
رنگی شدن سطر زمان های کاری در صورت تداخل مرخصی و ساعات کاری
در صورتی که ساعات مرخصی گرفته شده با ساعات کاری کارمند تداخل داشته باشد، سطر زمان های کاری به رنگ قهوه ای در آمده تا کاربر مطلع شده و در صورت نیاز مرخصی خود را ویرایش کند.
با نگه داشتن نشانگر ماوس برروی سطر مربوطه نیز، پیغام مرخصی با زمان ورود و خروج همپوشانی دارد به صورت تولتیپ نمایش داده می شود.

ماژول نظرسنجی

اضافه شدن محدودیت به فیلد مهلت در ماژول نظرسنجی
تنظیم تاریخ قبل از روز جاری در نظرسنجی/آزمون/پرسشنامه امکان پذیر نیست و پیغام "تاریخ پایان کوچکتر از تاریخ امروز است" به کاربر نمایش داده می شود.
*در ویرایش نظرسنجی در صورتی که فیلد مهلت ویرایش شود و تاریخش کمتر از روز جاری وارد شود پیغام داده می شود، در غیر اینصورت پیغام نداده و ذخیره خواهد شد.*
امکان نمایش تمامی کاربران ماژول پروفایل در نظرسنجی (ورژن 1)
در ماژول نظرسنجی، امکان استفاده از کاربران ماژول پروفایل بعنوان شرکت کننده در پرسشنامه/آزمون/ارزیابی و الگوها فراهم شده است.
این امکان برای شرکت در نظرسنجی کاربران بدون لاگین از طریق سایت ایجاد شده است که در ورژن های بعدی تکمیل خواهد شد.
ایجاد ارتباط بین ارزیابی های ایجاد شده با ماژول خرید
امکان استفاده ماژول خرید از ارزیابی های ایجاد شده در ماژول نظرسنجی فراهم شده است :
لینک : امکان لینک به ماژول خرید در view (نمایش) ارزیابی که با "شماره مرجع" مشخص می شود.
عدم اجازه حذف : ارزیابی هایی که به ماژول خرید لینک شده اند امکان حذف شدن را ندارند.
بسته شدن و عدم اجازه ویرایش : اگر ارزیابی به نمره ایده آل برسد و همه کاربران اجباری رای داده باشند نظرسنجی بسته شده و دیگر قابل ویرایش نیست. سپس فاکتور خرید به مرحله تایید کنترل کیفی می رود.

ماژول سازمان

اضافه شدن تاریخچه برای سمت در سازمان
با ایجاد سمت و یا اعمال تغییرات در فیلدهای سمت، تاریخچه ثبت می شود.
تحویل ورژن 1 ایجاد حق امضا قانونی
در قسمت اضافه کردن و یا ویرایش سازمان دو تب با نام های "تنظیمات امضا" و "تعیین امضا کنندگان" ایجاد شده است.
تب تنظیمات امضا : سه ستون با نام های "عنوان"، "تعداد" و "سمت/سمت ها" وجود دارد که می توان تعیین کرد چه تعدادی از کاربران دارای عناوین
1- دارندگان حق امضا
2- دارندگان امضا انفرادی
3- دارندگان امضا اجباری
4- دارندگان حق امضا وکالتی
5- حداقل تعداد امضا کنندگان می باشند.
*در صورتی که هرکدام از عناوین 1 تا 4 تعداد داشته باشند حتما باید برای عنوان "جداقل تعداد امضا کنندگان" تعداد وارد کرد*
در ستون سمت نیز لیست سمت های ایجاد شده در ماژول سازمان نمایش داده می شود. 
تب تعیین امضا کنندگان
در این قسمت می توان نام کارمندان، سمت، به تنهایی، اجباری، به همراه، اولویت و وکیل را انتخاب کرد.
در قسمت نام کارمندان، فقط لیست کارمندانی که شرایط زیر را دارا باشند نمایش داده می شود:
1 - در سازمان انتخابی پرونده داشته باشند.
2 - حکم پرسنلی در بازه جاری داشته باشند .
3- سمت آنها شامل یکی از سمت های تعریف شده در تب تنظیمات امضا باشد
امکانات اضافه شده مربوطه به ورژن 1 حق امضا می باشد و در ورژن های آتی، اعمال امضا کنندگان در ماژول های مختلف در دسترسی خواهد بود.

ماژول بودجه

اضافه شدن اعتبار به ماژول بودجه
قسمت اعتبار عینا همانند بودجه ایجاد شده است.
اضافه شدن دسترسی های اعتبار به تب عملیات :
اعتبار : نمایش تب اعتبار
اضافه کردن : دسترسی اضافه کردن اعتبار
ویرایش : دسترسی ویرایش اعتبارات ایجاد شده
حذف : دسترسی حذف اعتبارات
لینک اعتبار نیز به صفحه اول ماژول بودجه اضافه شده است.
اعتبار دارای موارد مختلفی از جمله کاربرگ اعتبار، امضا، نسخه گذاری، تنظیمات کل به جز و جز به کل، تاریخچه و توضیحات می باشد که همانند بودجه پیاده سازی شده است.
*نمایش و یا عدم نمایش حساب های موجود در کاربرگ اعتبار وابسته به بودجه پذیری حساب ها می باشد*

ماژول اسناد

اضافه شدن الگوی چاپ در اسناد تیم یاری
یک تب با عنوان الگوی چاپ به قست تنظیمات اسناد اضافه شده است که در آن امکان ایجاد الگوهای مختلف بهمراه اضافه کردن ماکرو جزئیات سند به الگو فراهم شده است.
گزینه ای با نام چاپ نیز به قسمت هدر اسناد تیم یاری اضافه شده است که می توان با استفاده از الگوهای ایجاد شده در تنظیمات از اطلاعات سند پرینت تهیه کرد.
ایجاد Activity (فعالیت) برای ماژول اسناد
با ایجاد، ویرایش (نسخه جدید)، حذف (موقت و دائم) و بازگردانی فایل
اضافه کردن و ویرایش توضیح، در قسمت فعالیت ماژول خانه فایل Activity ایجاد می شود.

ماژول انبار

افزودن لینک سفارش تولید در رسید و حواله
رسید و حواله تولیدی که به یک سفارش تولید مرتبط باش در ویو آن لینک به سفارش تولید مرتبط وجود دارد.
ایجاد جدول attribute در مشخصات کالا در کالای جدید
تب ویژگی ها در ویو کالا/ خدمت اضافه گردید و در آینده کامل تر می گردد و در عملیات انبار مورد استفاده قرار می گیرد.
با استفاده از این قابلیت می توان ویژگی های مختلفی با بارکدهای یکتا برای کالا/خدمت ایجاد کرد، این قابلیت با استفاده از مشخصاتی که برای کالا/خدمت انتخاب می شود قابل تعریف است.
چک متفاوت بودن بارکد ویژگی ها و کد کالاها و فیلد بارکد در تب اطلاعات صفحه  کالا/ خدمت، انجام می شود.
با داشتن ویژگی های مختلف برای یک کالا می توان برای انواع کالا، رسید و حواله و انتقال جداگانه در سیستم ثبت نمود و می توانیم کنترل موجودی براساس ویژگی تعریف شده داشته باشیم.
 
ماژول فروش
 
اعمال تخفیف کالایی برای فاکتور فروش
با استفاده از این قابلیت، ثبت تخفیف کالایی برای فاکتور فروش امکان پذیر می باشد
به طوری که کاربر می تواند به قسمت تنظیمات عملیات (تب هدایا و جوایز) ماژول فروش رفته و برای کالا یا کالاهای مورد نظر خود ، کالای تخفیفی تعریف نماید، تا اگر فاکتور فروش آن شامل شرایط تخفیف کالایی بود، این تخفیفات اعمال شود
نکته : حتما نوع تخفیف باید کالایی باشد
نحوه نمایش کالاهای تخفیفی :
- کالاهایی که در انبار پیش فرض تعریف شده اند ، در لیست مربوط به کالاهای تخفیفی نمایش داده می شوند
در صورتی که کالایی در انبار پیش فرض موجودی نداشته باشد، مقابل تعداد آن (تعداد کالاهای تخفیفی اختصاص شده در تنظیمات مربوط به کالاهای تخفیفی) ،  تکست مربوط به عدم موجودی کالا را نمایش می دهد
ثبت حواله تخفیفی و رکورد حسابداری :
- به ازای تمامی سطرهای فاکتور فروش که دارای تخفیف کالایی می باشد، یک حواله تخفیفی در ماژول انبار در تب تخفیفی ثبت  می گردد
به ازای تمامی سطرهای فاکتور فروش که دارای تخفیف کالایی می باشد، رکورد حسابداری مرتبط با تخفیف کالایی ثبت می گردد
- با باطل شدن فاکتوری که دارای تخفیف کالایی می باشد، حواله تخفیفی باطل می شود و رکورد حسابداری مربوطه نیز حذف می گردد
- در لیست کالا های تخفیفی نمایش داده شده در هر سطر لینک به سند حسابداری  مربوطه نمایش داده می شود
- در صورتی که روی نام کالاهای تخفیفی در لیست مربوط به کالاهای تخفیفی کلیک شود، به حواله تخفیفی آن فاکتور منتقل می شود
ثبت تاریخچه :
به ازای انجام تمامی عملیات ها (ایجاد، ویرایش، حذف و . . . ) تاریخچه ثبت می گردد
در آینده :
ثبت فاکتور فروش به ازای بن های تعریف شده در ماژول انبار
اضافه شدن نوع تسویه از طریق بن
نمایش کالا های تخفیف داده شده
امکان ثبت کالاهای تخفیفی به ازای کالای ثبت شده در فاکتور فروش در تنظیمات هدایا و جوایز
نمایش کالاهای تعریف شده به عنوان تخفیف برای کالای مورد نظر
امکان اضافه کردن کالاهای تخفیفی در تنظیمات هدایا و جوایز
امکان حذف کالا های تخفیفی تعریف شده برای کالای مورد نظر و حذف در باکس مربوط به کالاهای تخفیفی
امکان نمایش مقدار تعریف شده در تنظیمات تخفیف کالایی برای کالاهای تخفیفی
ایجاد تنظیمات حساب برای تخفیف کالایی
اضافه شدن فیلد حساب تخفیف در تنظیمات حسابداری
نکته : حساب هزینه تخفیف باید مرکز درآمد اجباری باشد.
نحوه ثبت رکورد در سند حسابداری :

بدهکار: حساب هزینه تخفیف/ حساب مرکز هزینه مصرف کننده
بستانکار: حساب کالای تخفیفی

ویرایش مشتری در فاکتور های فروش در صورت داشتن کالای تخفیفی
در صورتی که مشتری ثبت شده در پیش فاکتور شامل تنظیمات مربوط به تخفیف کالایی باشد، هنگام ثبت فاکتور فروش عطف به پیش فاکتور ذکر شده ، به فاکتور مورد نظر تخفیف کالایی تعلق می گیرد
در صورتی که فاکتور ثبت شده دارای تخفی کالایی باشد، هنگام ویرایش آن ، تا زمانی که سطر های تخفیف خورده حذف نشود، امکان ویرایش و تغییر مشتری وجود ندارد
پس از ایجاد این قابلیت، قوانین مربوط به ویرایش مشتری به شرح زیر می باشد :

ویرایش فاکتور فروش :
ویرایش مشتری از مشتری غیر تخفیفی به مشتری تخفیفی و اعمال تخفیف کالایی برای فاکتور
ویرایش مشتری از مشتری تخفیفی به مشتری غیر تخفیفی و عدم اعمال تخفیف کالایی برای فاکتور
ویرایش فاکتور فروش عطف به پیش فاکتور :
ویرایش مشتری  پیش فاکتور عطف شده از مشتری غیر تخفیفی به مشتری تخفیفی و اعمال تخفیف کالایی برای فاکتور
ویرایش مشتری پیش فاکتور عطف شده  از مشتری تخفیفی به مشتری غیر تخفیفی و عدم اعمال تخفیف کالایی برای فاکتور
عدم ویرایش مشتری تخفیف دار در صورتی که به ازای آن فاکتور، کالای تخفیفی ثبت شده باشد
امکان تعیین قیمت برای خدمت در لیست قیمت
با استفاده از این قابلیت ، امکان تعریف لیست قیمت برای خدمات وجود دارد.
تعریف لیست قیمت برای خدمت همانند کالا می باشد.
بدین صورت که به قسمت تنظیمات تب عملیات رفته و لیست قیمت خود را تعریف می نمایید.
در صورتی که در لیست قیمت برای یک کالا ، چند سطر با مشخصات مشابه (مشتری، دوره، از مقدار، تا مقدار و . . .) و قیمت متفاوت داشته باشد، هنگام اضافه کردن کالای مربوطه در فاکتور فروش، قیمت ثبت شده در آخرین سطر مربوط به لیست قیمت را نمایش می دهد.
ثبت فاکتور برگشت از فروش خدمت
پس از ایجاد این قابلیت، ثبت فاکتور برگشت از فروش به ازای خدمت امکان پذیر می باشد.
توجه داشته باشید که کاربر می تواند  به ازای یک فاکتور فروش، چندین فاکتور برگشت از فروش ثبت نماید.
نکته : مقدار برگشت کالا به هیچ عنوان نباید از مقدار ثبت شده در فاکتور عطف شده بیشتر باشد و اجازه ذخیره ندارد.
در فاکتور برگشت از فروش عطف به فاکتوری که به ازای آن پورسانت ثبت شده، امکان برگشت پورسانت نیز وجود دارد.
عدم انتخاب حساب شناور برای فاکتور بدون کالا
در صورتی که فاکتور فروش فقط شامل خدمات باشد، نیازی به انتخاب حساب شناور ندارد.

ماژول خرید

 

پیاده سازی  استفاده از پارامتر های کنترل کیفی تعریف شده در ماژول ارزیابی از طریق ماژول های دیگر (نسخه یک : ماژول خرید)
پیش تر ، تعریف پارامتر های مربوط به کنترل کیفی هنگام ثبت درخواست خرید در ماژول خرید، از سمت خود ماژول خرید انجام می گردید.
پس از ایجاد این قابلیت ، نرم افزار تیم یار به این سمت می رود تا تمامی پارامتر ها، آزمون ها و . . .  مربوط به کنترل کیفی ، از طریق ماژول نظر سنجی انجام می گیرد.
در نسخه یک این قابلیت ، این امکانی فراهم شده است تا هنگام ثبت درخواست خرید در ماژول خرید، تمامی پارامترهای کنترل کیفی تعریف شده در ماژول ارزیابی فراخوانده شود و ثبت گردد.

نحوه انجام عملیات :
درخواست های خرید بعد از تایید درخواست وارد مرحله کنترل کیفی می شود، برای اینکه پارامترهای کنترل کیفیت را مقدار دهی کنیم.
می بایست الگوی مرتبط را از تنظیمات درخواست کالا انتخاب نماییم . الگو ها در ماژول نظر نسنجی ==> بخش ارزیابی ساخته می شوند.
پس از مقدار دهی فرم ارزیابی توسط کاربران اجباری و رسیدن به نمره ایدهآل، مرحله کنترل کیفیت تایید می شود.

 


ماژول مشتری

 

اضافه شدن کد ملی به اکسل و csv هنگام درون ریزی و برون ریزی
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}