در تاریخ 95.07.27 قابلیت های جدیدی برای نسخه 1.37 تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
ماژول اسناد
 
مخفی کردن شرط های فیلتر اسناد
قسمت "شرایط فیلتر" در فیلتر جدید نمایان است اما در فیلتر های ایجاد شده بصورت مخفی نمایش داده می شود که کاربر در صورت نیاز منوی کشویی شرایط فیلتر را باز می کند. نام فیلتر نیز به هدر فیلتر اضافه شده است.
امکان ذخیره مسیر در ذخیره فیلتر
با ذخیره شدن فیلتر در اسناد، مسیر آن نیز در بالای صفحه فیلتر موجود با ساختار Map ذخیره می شود.
 
ماژول حسابداری
 
امکان تعیین تاریخ صدور به صورت دستی برای چک ها
در ایجاد چک ها در حسابداری لنگویج "تاریخ صدور" به "تاریخ ایجاد" تغییر کرد و "تاریخ صدور" نیز اضافه شده است.

سند حسابداری چک ها بر اساس تاریخ صدور ایجاد و ثبت میشود و غیر قابل ویرایش است.
برای چک های گذشته تابع Update نوشته شده است که تاریخ صدور با تاریخ ایجاد یکی شود.
عدم حذف مراکز و پروژه های ثبت سند شده
اگر از مراکز و یا پروژه ها در اسناد حسابداری استفاده شده باشد، امکان حذف آنها وجود نخواهد داشت و به کاربر پیغام "برای حساب مذکور رکورد سند وجود دارد" نمایش داده می شود.
امکان وصل شدن فاکتورهای خرید به پرداخت های حسابداری
هنگام ایجاد چک های پرداختنی، می توان فاکتور های خرید در ماژول خرید را به چک موردنظر متصل کرد.
 

ماژول بودجه

 

اضافه شدن تنظیمات دسترسی در ماژول بودجه
بخش دسترسی با امکان اعمال دسترسی به کاربر و گروه اضافه شده است که دارای دسترسی های زیر می باشد :
دسترسی ها
دسترسی های کاربران
دسترسی های گروه ها
بودجه
بودجه ها
اضافه کردن
ویرایش
حذف
عدم نمایش کابران اضافه شده در دسترسی ها در لیست انتخاب کاربران
کاربرانی که برای آنها دسترسی اعمال می شود و به لیست اضافه می شوند، در لیست انتخاب کاربران برای تعیین دسترسی نمایش داده نمی شوند.
نمایش Warning در به روز رسانی صفحه در حالت ویرایش قسمت سمت
هنگام بروزرسانی صفحه در صورتی که در فیلدهای "نام" و "شرح وظایف پایه" در قمست سمت تغییراتی ایجاد شده باشد هشدار Leave page نمایش داده میشود.
 
ماژول نظرسنجی
 
امکان افزودن ارزیابی در ماژول نظرسنجی
امکان اضافه کردن ارزیابی با قابلیت تعیین وزن برای سوالات، پاسخ ها و نظردهندگان فراهم شده است که می توان برای هرکدام از موارد ذکر شده وزن دلخواه تعیین کرد.
فرمول محاسبه نمره (درصد) هر شرکت کننده :
((وزن معیار1  X  وزن پاسخ انتخابی معیار1 ) + (وزن معیار2 X وزن پاسخ انتخابی معیار2) + (وزن معیار...X   n پاسخ انتخابی معیار..n)
تقسیم بر
(وزن معیار1  X  بیشترین وزن پاسخ معیار 1 ) + (وزن معیار2  X  بیشترین وزن پاسخ معیار2 ) + (وزن معیار...X  n  بیشترین وزن پاسخ معیار...n )) 100 X
فرمول محاسبه نمره ارزیابی کلی:
(وزن شرکت کننده1 X نمره(درصد) شرکت کننده1 ) + (وزن شرکت کننده2 X نمره(درصد) شرکت کننده2) + (وزن شرکت کننده...X  n نمره(درصد) شرکت کننده...n)
تقسیم بر
جمع وزن شرکت کنندگان
نکته : تنها اشخاصی که در نظرسنجی شرکت کرده اند در محاسبه نمره ارزیابی موثر می باشند.

ماژول انبار

ایجاد ستینگ برای ثبت کالای تکراری
در تنظیمات عملیات، تنظیمات مربوط به اجازه ثبت کالای تکراری یا عدم اجازه ثبت کالای تکراری قرار داده شد. به طور پیش فرض اجازه ثبت کالای تکراری وجود دارد.
نام مرکز  مصرف مرکز در کاردکس بیاید
واحد درخواست کننده و واحد مصرف کننده به آیتم های گزارش اضافه شده اند.
ایجاد نام مشتری در رسید تولید عادی
در رسید تولید عادی ، نام مشتری (تحویل دهنده)اضافه شد و می توانیم تمام رسید هایی که برای هر مشتری ثبت میشود را گزارش بگیریم.
تغییرات مربوط به تنظیمات کالای تکراری در عملیات انبار
نمایش خطای  تکراری  بودن کالا با توجه به تنظیمات عملیات در رسید، حواله و انتقال
تاریخچه برای قوانین عملیات
 ثبت تاریخچه برای تغییر از تعدادی ریالی همزمان به  حالت به تفکیک
ثبت تاریخچه برای تغییر ثبت/عدم ثبت    کالای تکراری
تابع update برای تنظیمات استفاده از کالای تکراری
تابع به روزرسانی : قراردادن مقدار پیش فرض استفاده از کالای تکراری برای کاربرانی که تاکنون درحال استفاده از ماژول انبار هستند.
 
ماژول فروش
 

تبدیل سفارش فروش به فاکتور فروش
با استفاده از این قابلیت ،تبدیل سفارش فروش ثبت شده به فاکتور فروش امکان پذیر است.
پس از تبدیل فاکتور  فروش به فاکتور فروش شرایط زیر برقرار می گردد :
به ازای هر سطر ثبت شده که تیک تایید آن خورده باشد امکان ثبت فاکتور وجود دارد
هنگام ثبت فاکتور از روی سفارش فروش، فقط سفارش فروش هایی که حداقل یک سطر آنها تایید شده باشد و یا به ازای حداقل یک سطر آن فاکتور ثبت نشده باشد را نمایش می دهد  (بطور مثال : در صورتی که به ازای سفارش فروشی که دارای 5 سطر می باشد و 3 سطر آن تیک تایید داشته باشد، هنگام ثبت فاکتور فروش فقط آن سه سطر تایید شده در لیست اضافه می گردد)
سفارش فروشی که به ازای حداقل یکی از سطرهای آن فاکتور فروش ثبت شده باشد، تا وقتی که فاکتور فروش مربوطه حذف نود، امکان حذف سفارش فروش ذکر شده وجود ندارد.
قابلیت پرینت گرفتن از سفارش فروش
تنظیمات کالا و انبار تکراری

بعد از ایجاد این قابلیت، برای ثبت کالای تکراری با انبار تکراری، می بایست تنظمیمات مربوطه را اعمال نمایید.
این تنظیمات در ماژول انبار و در تنظیمات تب عملیات وجود دارد.
به طوری که اگر این تنظیمات روی ثبت کالای تکراری باشد، امکان ثبت کالای تکراری با انبار تکراری، در فاکتور فروش و برگشت از فروش وجود دارد.
ولی اگر روی عدم ثبت کالای تکراری باشد، امکان ثبت کالای تکراری با انبار تکراری، در فاکتور فروش و برگشت از فروش وجود ندارد.


ماژول خرید

 

قابلیت ثبت کالا با استفاده از بارکدخوان برای فاکتور خرید
تنظیمات کالا و انبار تکراری
بعد از ایجاد این قابلیت، برای ثبت کالای تکراری با انبار تکراری، می بایست تنظمیمات مربوطه را اعمال نمایید.
این تنظیمات در ماژول انبار و در تنظیمات تب عملیات وجود دارد.
به طوری که اگر این تنظیمات روی ثبت کالای تکراری باشد، امکان ثبت کالای تکراری در فاکتور خرید وجود دارد.
ولی اگر روی عدم ثبت کالای تکراری باشد، امکان ثبت فاکتور خرید با کالا و انبار تکراری وجود ندارد.
 

ماژول مشتری

ماندن بر روی گزیرنه انتخابی در ماژول CRM
به طور مثال، در صورتی که در صفحه جزییات یک مشتری در تب ایمیل باشید، پس از بازگشت به صفحه قبل و رفتن به صفحه جزییات مشتری دیگر، آن صفحه روی تب ایمیل لود می گردد.
فیلتر شدن با مشخصات کاربران فعال و غیر فعال
با استفاده از این قابلیت، هنگام فیلتر کردن بر اساس فیلدهای (اختصاص داده شده، کارشناس بازاریابی، کارشناس پشتیبانی و کارشناس فروش) ، لیست تمامی کاربران فعال و غیر فعال نمایش داده می شود
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}