در تاریخ 95.06.09 قابلیت های جدیدی برای نسخه 1.34 تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
 
لیست تغییرات:
 
 
ماژول پرسنلی
 
اضافه شدن تب الگوی قرارداد به حکم پرسنل
الگوهای قرارداد با استفاده از ماکروهای قابل دسترسی در الگوی قرارداد ایجاد شده و در تب الگوی قرارداد حکم هرفرد نمایش داده می شود.
اضافه شدن ستون مجموع روزکارکرد واقعی کارمند در گزارش گیری
ستون روزکارکرد "واقعی" به حالت مجموع گزارش گیری اضافه شده است . در صورت نداشتن مرخصی/ماموریت روزانه و پوشش زمان ورود و خروج کارمند با زمان کاری ست شده در تقویم کاری، آن روز بعنوان روزکارکرد واقعی محسوب می شود.
همچنین اگر زمان ورود و خروج کارمند یکسان و شامل بازه و کوچکتر از بازه زمان کاری باشد و زمان خروج ست نشده باشد نیز بعنوان روز کارکرد واقعی محسوب می شود.


ماژول حسابداری
 
اضافه شدن تولتیپ مشاهده حسابهای کل، معین و تفضیلی در حین صدور
با نگه داشتن نشانگر ماوس روی حساب موردنظر، می توان حساب های والد آن حساب را مشاهده کرد.
اضافه شدن مراکز و پروژه به گزارش مانده تفکیک حسابها
رکوردهای کد مرکز، نام مرکز، کد پروژه، نام پروژه به قسمت انتخاب رکورد گزارش مانده به تفکیک حسابها اضافه شده است.
اضافه شدن مراکز و پروژه به اختتامیه
مراکز هزینه/درآمد و پروژه هایی که در ارتباط حسابها به حسابی متصل می شوند در لیست، اکسل و ثبت سند در سند بستن حساب های موقت و اختتامیه لحاظ می شوند.
اضافه شدن مراکز و پروژه به افتتاحیه
مراکز هزینه/درآمد و پروژه هایی که در ارتباط حسابها به حسابی متصل می شوند در لیست، اکسل و ثبت سند در سند افتتاحیه لحاظ می شوند.

 
ماژول فروش
 
ابجاد صفحه تنظبمات فروش در GUI2
تهیه تابع آپدیت برای ثبت سند انبار در فاکتور فروش
در لیست فاکتورها در صورتی که کاربر دسترسی داشته باشد لینک بررسی فاکتور قرار داده شده است.

با کلیک بر روی این لینک فاکتور های لیست موجود بررسی شده و در صورتی که به ازای کالا های فاکتور حواله صادر نشده باشد ، فاکتور مربوطه با آیکن قرمز نمایش داده میشود. در صورتی که فاکتور درست باشد با آیکن سبز مشخص میشود.
با انتخاب فاکتورهای اشتباه میتوان عملیات باز سازی انجام داد.

  
ماژول پروژه
 
اضافه شدن لاگ برای پروژه

ثبت تاریخچه در صورت ثبت و ویرایش اطلاعات پروژه در تب اطلاعات

 ماژول انبار

استفاده از تبدیل واحدها در گزارش های ماژول انبار

درصورتی که برای کالایی، واحد فرعی تعریف شده باشد، هنگام گزارش گیری در گزارش های کاردکس، وضعیت موجودی، گردش کالا در انبار و مشتری این واحد های فرعی نمایش داده می شود و امکان فیلتر بر اساس واحد های فرعی وجود دارد.

 
 
چک دسترسی ریالی در گزارش ها
بعد از اعمال این قابلیت شرایط زیر برقرار می باشد :
گزارش گردش کالا درانبار
-عدم نمایش فیلتر های متناسب با حساب ها  برای دسترسی تعدادی

گزارش سرمایه انبار
-عدم نمایش گزینه نمودار در لیست نوع گزارش گیری برای دسترسی تعدادی
-عدم نمایش تنظیم در ویجت برای دسترسی تعدادی

چیدمان بارکد چاپی کالا
با استفاده از این قابلیت امکان Sort پارامتر های مورد نظر در چاپ وجود دارد.

تصویر 1
 

تصویر 2
 


ماژول اموال
 
ثبت مشخصات کامل  مشتری در پرینت عملیاتهای انبار (رسید، حواله، انتقال و . . .)
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}