در تاریخ ۹۵.۰۵.۲۶ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۳۳ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
 
لیست تغییرات:
 
ماژول حسابداری
 
اضافه شدن پروژه به ثبت سند حسابداری
بعد از تعریف پروژه ، امکان ثبت و نمایش در سند حسابداری فراهم شده است.
با تیک زدن گزینه "پروژه اجباری" حساب مربوطه، می توان پروژه های تعریف شده ای که ثبت سند شده اند را به حساب مربوطه متصل کرد و در ایجاد اسناد از آن حساب استفاده کرد.
 
امکان کپی از "پروژه ها" در قسمت کپی اطلاعات سازمان
 
 
در حالت همه : با کلیک برروی گام پروژه، تمامی پروژه های ایجاد شده از سازمان مبدا به سازمان مقصد کپی می شوند.
در حالت با بازه زمانی : با کلیک برروی هرکدام از گام های "دسته چک"، "خزانه داری" و "سند" پروژه های ایجاد شده کپی می شوند.
ارتباطات ایجاد شده از طریق پروژه اجباری کردن حسابها نیز با استفاده از مرحله "سند" در حالت همه و بازه زمانی کپی می شوند.
اضافه شدن کنترل اسناد برای حسابهای با ماهیت طی دوره
به قسمت ایجاد/ویرایش حساب و "تنظیمات سیستم" اضافه شده است
ایجاد/ویرایش حساب :
ماهیت در حال حاضر دارای سه نوع "بدهکار طی دوره"، "بستانکار طی دوره" و "مهم نیست" می باشد. (گزینه "مهم نیست" مانند قبل می باشد و کنترل های زیر تاثیری در آن ندارد)
(بدهکار/بستانکار پایان دوره در هفته های آتی اضافه خواهد شد.)
 
 
کنترل خلاف ماهیت : دارای دو نوع "با هشدار" و "با جلوگیری" می باشد.
 
 
تنظیمات سیستم :
 
 
نحوه ارث بری : اختیاری و اجباری
رکورد هایی که حساب آنها با هشدار است پس از تایید از سمت کاربر ذخیره شده و در سند حسابداری و گزارش دفتر حساب قرمز میشوند.
رکوردهایی که حساب آن ها با جلوگیری است، به هیچ عنوان نمی توان خلاف ماهیت آن حساب رکوردی ایجاد کرد و سیستم اجازه ثبت سند نمی دهد.
نحوه ارث بری نیز به این شکل است که اگر اختیاری انتخاب شود :
در صورت ست کردن کنترل ماهیت در تنظیمات حسابها از تنظیمات خوانده می شود و اگر در حسابها تنظیم شده باشد از حسابها خوانده می شود.
اگر اجباری انتخاب شود :
کنترل خلاف ماهیت تمامی حساب ها از روی تنظیمات سیستم خوانده می شود.
امکان گرفتن گزارش دفترحساب از پروژه
امکان ایجاد گزارش دفتر حساب برای پروژه همراه با اضافه شدن دسترسی به آن فراهم شده است.
 
 
 
ماژول پرسنلی
 
اضافه شدن تنظیمات شناوری برای دستگاه ساعت زنی
به علت مشکلاتی در ثبت اشتباه چند بار تایم در بازه زمانی کوتاه روی دستگاه ساعت زنی توسط پرسنل، تنظیماتی ایجاد شده است که می توان زمان شناوری به منظور عدم ثبت ورود و خروج را در تنظیمات تعیین کرد.
با وارد کردن عدد موردنظر(به دقیقه) در تنظیمات دستگاه ساعت زنی، تایم های ثبت شده ای  که فاصله میان آن ها کمتر از بازه تعیین شده باشد در نظر گرفته نمی شوند و اولین تایم در آن بازه بعنوان تایم ورود و یا خروج ثبت می شود.
 
 
برای نمایش تنظیمات دستگاه ساعت زنی "دسترسی" نیز ایجاد شده است.
 
 
اضافه شدن لیست حقوقی به گزارش ساز
 
 
ماژول صرافی
 
اضافه شدن تاریخ به دریافت پرداخت ارزپایه/ارز خارجی
به دلیل آپدیت نشدن تاریخ سند حسابداری با تسویه حواله ها در دریافت/پرداخت، قابلیت انتخاب تاریخ برای دربافت/پرداخت فراهم شده است.
 
 
 
 
ماژول فروش
 
ایجادپیش فاکتور جدید فروش با GUI2
نمایش مانده حساب مشتری در پرینت فاکتور فروش
 
 
 
 
اعمال عملیات پورسانت به ازای عامل فروش
در صورتی که در تنظیمات مربوط به پورسانت برای یک عامل فروش، موارد مشتری،دوره تکرار،کف فروش و سقف فروش انتخاب شود، هنگام ثبت فاکتور در صورتی که مبلغ خالص فاکتور شامل آن تنظیمات (تنظیمات پورسانت) باشد،
به صورت خودکار برای آن فاکتور و عامل فروش پورسانت در نظر ثبت می گردد
نکته : مقدار پورسانت به دو صورت عدد و درصدی (درصدی از مبلغ خالص فاکتور) ثبت می گردد
توجه داشته باشید که هنگام ثبت تنظیمات فاکتور حتما می بایست نوع پورسانت را انتخاب نمایید
 
 
 
ماژول انبار
 
ایجاد سرمایه انبار با GUI2
ایجاد گردش کالا در انبار با GUI2
جستجو برای پرونده کالا
امکان جستجو بر اساس تمامی فیلد های انبار و کالا :
با کلیک روی دکمه فیلتر، گزینه های مربوط به جستجو ظاهر می گردد و همزمان امکان گرفتن خروجی اکسل، پرینت و چاپ بارکد نیز وجود دارد
 
 
با کلیک بر روی آخرین سطح، می توانید فیلدهای مربوط به کالاهایی که در سطح آخز تعریف شده اند را جستجو نمایید
 
 
این جستجو برای انبار نیز وجود دارد که مشابه جستجوی کالا در سطح اول و آخر می توان انبار های مورد نظر را جستجو کرد
 
 
با کلیک بر روی آخرین سطح، می توانید فیلدهای مربوط به انبار هایی که در سطح آخز تعریف شده اند را جستجو نمایید
 
 
امکان ثبت حواله به دو روش تحویل فروش و مصرف مرکز هزینه
با کلیک روی گزینه حواله جدید، امکان انتخاب دو نوع حواله تحویل فروش و مصرف مرکز وجود دارد
اگر تحویل فروش را انتخاب نماییم، ثبت حواله به صورت قبل صورت می گیرد
در صورت انتخاب گزینه مصرف مرکز، 2 کنترل برای انتخاب مراکز درخواست کتتده و مصرف کننده ظاهر می گردد
بعد از انتخاب کالا بر اساس مرکز مصرف کننده، می بایست حسابی که برای ثبت سند حسابداری (بستانکار) در نظر گرفته شده (حساب هزینه) ، انتخاب شود
نکته : رکورد های بدهکار، حساب موجودی کالا می باشد
 
 
 
ابجاد تنظیمات واحد انبار باGUI2
 
 
ماژول خرید
 
امکان تعیین نوع پرداخت در فاکتور خرید
با استقاده از این قابلیت، امکان انتخاب نوع پرداخت هنگام ثبت فاکتور خرید وجود دارد
 
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}