در تاریخ ۹۵.۰۵.۱۳ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۳۲ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
ماژول پرسنلی
 
 
نمایش شناسه سند حسابداری در لیست حقوقی
پس از ثبت سند لیست حقوقی، شناسه سندی که لیست حقوقی در آن ثبت سند شده است نمایش داده می شود.
با کلیک برروی شناسه، سند حسابداری مربوطه برایمان باز می شود.
 
 
امکان ایجاد و فیش معوقه
قابلیت ایجاد و نمایش فیش معوقه بهمراه ثبت سند معوقه فراهم شده است. پنج شنبه چهاردهم مرداد، راهنمای کاربری این قابلیت در help.teamyar.com در قسمت ماژول پرسنلی قابل مشاهده خواهد بود.
 
 
 
 
ماژول حسابداری
 
اضافه شدن مغایرت گیری خودکار و فیلتر اقلام به قسمت مغایرت بانکی
مغایرت گیری خودکار با قابلیت انتخاب 3 گزینه "شناسه سند"، "مبلغ" و "تاریخ"برای مطابقت رکوردها بین دفترحساب و صورتحساب بانک ایجاد شده است.
امکان مشاهده پیش نمایش موارد مطابقت داده شده و امکان حذف مطابقت های مورد نظر قبل از ذخیره نیز وجود دارد.
برای این کار یک گزینه و یا به صورت ترکیبی گزینه های "شناسه سند"، "مبلغ" و "تاریخ" را برای مغایرت گیری خودکار انتخاب می کنیم. سپس برروی "مغایرت گیری خودکار" کلیک می کنیم. 
 
 
رکوردهایی که در گزینه های انتخاب شده با هم مطابقت دارند به رنگ زرد در آمده و با کلیک برروی ذخیره کردن به حالت "پاس شده در می آیند".
 
 
بعد از انجام مغایرت گیری خودکار، رکوردها به رنگ سبز در آمده و با استفاده از گزینه های موجود، می توان رکوردهای موردنظر را فیلتر کرد.
 
امکان تهیه گزارش اکسل از لیست نقدها در خزانه داری
 
 
امکان تهیه گزارش اکسل از رکوردهای ارزی سند
 
 
قابلیت پرینت از تاریخچه اسناد حسابداری
از تمامی تاریخچه های سیستمی و کاربری درج شده در اسناد حسابداری می توان پرینت گرفت که در صفحه پرینت "شناسه"، "عنوان" و "تاریخ سند" نیز نمایش داده می شود.
 
 
 
ماژول اسناد
 
امکان لینک شدن پرونده پرسنلی به اسناد
امکان لینک کردن پوشه/فایل/فایل متنی در هنگام اضافه کردن و یا ویرایش فراهم شده است.
برای ایجاد لینک، پرونده پرسنلی را از لیست پرونده ها انتخاب می کنیم.
 
 

پس از ذخیره سازی، در قسمت مشاهده اطلاعات پرونده پرسنلی، لینک سند مربوطه نمایش داده شده و با کلیک برروی آن وارد صفحه سند می شویم.

 

 

ماژول فروش
 
نمایش خطا در لیست فاکتور فروش

در صورتی که فاکتور فروش شماره سند نداشته باشد، خطای عدم وجود سند حسابداری می دهد

در صورتی که به ازای یک فاکتور فروش، بیشتر از یک سند حسابداری ثبت شده باشد نیز خطا نمایش داده می شود

اضافه شدن فیلدهای مقدار، فی و مبلغ کل  به شرایط گزارش ساز
 
 
اعمال لیست قیمت برای کالا ها بر اساس مشتری و دوره
نمایش قیمت هر کالا براساس قیمت تعریف شده در لیست قسمت
در فاکتور فروش قیمت کالاها بر اساس تنظیمات لیست قیمت نمایش داده می شود

اگر برای کالای مورد نظر، مشتری و دوره انتخاب گردد ، در صورتی که فاکتور با مشتری و تاریخ تعریف شده در تنظیمات لیست قیمت مطابقت داشته باشد، آن کالا در فاکتور با قیمت تعریف شده در لیست قیمت نمایش داده می شود

اگر برای کالای مورد نظر، مشتری یا دوره انتخاب نگردد،  هنگام ثبت آن کالا در فاکتور فروش با هر دوره و مشتری،  با قیمت ثبت شده در تنظیمات لیست قیمت نمایش داده می شود

توجه : بعد از آپدیت این هفته، اگر لیست قیمت برای کالا تعریف نشده باشد، هنگام ثبت فاکتور برای کالای مورد نظر به صورت پیش فرض، قیمت ثبت نمی گردد

گزارش فروش به تفکیک کالا
بعد از گزارش گیری با شرایط اعمال شده، در لیست می توان سطر های گزارش را بر اساس تفکیک کالا مشاهده نمود
بدین ترتیب که سطرهای گزارش در جدول به صورت تفکیک کالا --> به تفکیک انبار --> سطرهای مربوط در فاکتور های مختلف نمایش داده می شود
 
 
عدم ویرایش فاکتور فروش وصل شده به یک فاکتور برگشت ازفروش
برای فاکتور هایی که بر اساس آنها فاکتور برگشت از فروش ثبت شده باشد، شرایط زیر برقرار است :

امکان ویرایش برای این فاکتور ها وجود ندارد

در لیست و صفحه جزئیات فاکتور ها، مقابل نام فاکتور، متن برگشت شده نمایش می دهد

 

ایجاد برگشت از فروش جدید در GUI2
 
 
ماژول خرید
 
نمایش خطا در لیست فاکتور خرید

در صورتی که فاکتور خرید شماره سند نداشته باشد، خطای عدم وجود سند حسابداری می دهد

در صورتی که به ازای یک فاکتور خرید، بیشتر از یک سند حسابداری ثبت شده باشد نیز خطا نمایش داده می شود

 

ماژول مشتری
 

اضافه شدن خروجی اکسل و چند فیلد برای برون ریزی

فیلد های زیر در لیست فیلدهای برون ریزی اضافه گردید :

فرصت بازاریابی، منبع، نظر مدیر بازاریابی، رتبه بازاریابی، کارشناس بازاریابی، فرصت فروش، مراحل فروش، رتبه فروش، احتمال، وضعیت فروش، نتیجه فروش، کارشناس فروش، سطح سرویس، کارشناس پشتیبانی

نکته 1 : در فایل Excel تمام فیلدها با نام نمایش داده میشوند.

نکته 2 : در فایل Csv تمام فیلدها با ID نمایش داده میشوند

 

ماژول انبار
 
تنطیمات تفکیک ریالی تعدادی انبار

تنطیمات مربوط به تفکیک ریالی / تعدادی  بر اساس سال مالی امکان پذیر می باشد

نکته1 : این تنظیمات به صورت پیش فرض ریالی تعدادی هم زمان میباشد و قابل ویزایش میباشد

نکته2 : درصورتی که گزینه دوم یعنی تنظیمات مربوط به  ریالی تعدادی به تفکیک انتخاب شود و برای آن سال مالی عملیات انجام شده باشد این تنظیمات قایل ویزایش نمیباشد

با کلیلک روی آیکون تنظیمات در انتهای سطر مربوط به عملیات (مطابق شکل زیر) ، به صفحه این تنظیمات وارد شوید و تنظیمات را انجام دهید

نکته : بعد از بروز رسانی به صورت اتوماتیک تمامی دوره های مالی، مقدار عملیات ریالی تعدادی همزمان را دارند (آپدیت به صورت اتوماتیک انجام میگردد)

 

 

توجه داشته باشید که کاریرانی که ادمین ماژول و یا دسترسی ویرایش تنظیمات عملیات را داشته باشند، قادر به ویرایش و ذخیره تنظیمات ریالی تعدادی می باشند

 

تفکیک ریالی تعدادی عملیات انبار در ابزار بازسازی عملیات
ثبت رسید، حواله و انتقال انبار به انبار به تفکیک دسترسی ریالی و تعدادی
بعد از اضافه شدن این قابلیت شرایط زیر برقرار است :

فقط کسانی که دسترسی افزودن تعدادی را دارند میتوانند قسمت تعدادی رسید را اضافه کنند

تا زمانی که عملیات مورد نظر ثبت ریالی نشده، قسمت تعدادی توسط کسانی که دسترسی دارند قابل ویرایش و حذف و return  و مرجوعی میباشد

 • مرجوع کردن عملیات (قبل از اینکه ثبت ریالی شود) فقط توسط کاربر با دسترسی تعدادی انجام می شود
 • قسمت ریالی را فقط کسانی که دسترسی دارند میتوانند اضافه کنند
 • ویرایش و حذف بعد ثبت ریالی عملیات امکان پذیر نمیباشد
 • مرجوع کردن عملیات  بعد از ثبت ریالی، فقط توسط کاربری که دسترسی ریالی دارد  انجام می شود
 • برای انجام تمامی عملیات های ذکر شده توسط ادمین ماژول محدودتی وجود ندارد
اعمال تنظیمات مشاهده انبار  و  عملیات های مرتبط با آن انبار

فقط کسانی قادر به مشاهده انبار و عملیات های مرتبط با آن انبار (رسید، حواله و انتقال انبار به انبار) هستند که دارای شرایط زیر باشند :

 •  کاربر ادمین ماژول
 •  ایجاد کننده آن عملیات
 •  کاربر غیر ادمین : دسترسی به انبار مورد نظر داشته باشد
 •  عملیات انتقال انبار به انبار : در صورتی که کاربر حداقل به یکی از انبار های مبداء یا مقصد دسترسی دیدن داشته باشد
امکان گرفتن خروجی اکسل گزارشات انبار
قابلیت گرفتن خروجی اکسل در گزارشات زیر :
 • وضعیت موجودی
 • نقطه سفارش
 • سرمایه انبار
 • گردش کالا در انبار
 • کالاهای کم گردش
 • رسید موقت 
اضافه شدن فیلد به گزارش گردش کالا در انبار
 • فیلد های اضافه شده عبارتند از :
 • کد معین بدهکار
 • کد معین بستانکار
 • شماره حواله
 • شماره رسید و شماره سند حسابداری به فیلتر و اضافه شدن ستون ها در نتیجه گزارش 
 • اضافه شدن گروه کالا به فیلتر کالا
 • جابه جایی فیلد کالا و کد کالا از فیلتر به فیلدهای اصلی گزارش گیری

 

ماژول پیامک
 
امکان انتخاب تعداد پیامک ها برای نمایش در یک صفحه
 
 
 
ماژول ایمیل
 
در نظر گرفتن نام کاربری تنظیمات صندوق پستی برای ارسال و دریافت ایمیل ها
در تتنظیمات صندوق پستی تمام دریافت ها توسط ایمیلی که در نام کاربری (شماره 1)و رمز عبور imap و pop3 تعریف می شود، انجام می گردد
تمام ارسال ها برای Authenticate توسط ایمیلی که در نام کاربری (شماره 2)و رمز عبور smtp تعریف می شود، استفاده می گردد
و ارسال ایمیلی که در قسمت پست الکترونیکی (شماره 3) اطلاعات صندوق پستی تعریف می شود، انجام می گردد
 
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}