در تاریخ ۹۵.۰۳.۱۹ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۹ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
 
ماژول پرسنلی
 
امکان ایجاد نحوه پرشدن از نوع "مقدار پایه"
نوع جدیدی به نام "مقدار پایه" به نحوه پرشدن در تنظیمات حقوق دستمزد اضافه شده است که مانند بقیه پارامترها می توان "حالت نمایش" و "عامل" را برای پارامتر تنظیم و آن را بعنوان اضافات/کسورات و یا نمایش عادی مشاهده کرد.
این نوع نحوه پر شدن برای وارد کردن مقادیر ثابت به کار رفته و مقدار آن در تمامی احکام نیز اعمال می شود مانند بن کارگری، بن خواروبار و ... که در تمامی افراد مقدار یکسانی می باشد.
مقدار پایه، برای واردکردن مقادیر جدوال مالیاتی نیز کاربرد دارد.
به منظور ایجاد پارامتر از نوع مقدارپایه، از تنظیمات حقوق دستمزد، نحوه پرشدن را برروی مقدار پایه قرار می دهیم:
 
 
در تب پارامترهای حقوقی(مقدار پایه) در تنظیمات احکام با هر تغییر در مقادیر پارامترهای تعریف شده، لاگ سیستمی ثبت می شود.
 
 
 
زمانی که مقادیر این پارامتر تغییر می کند، برای تمامی احکام نیز تغییر می کند. مگر اینکه حکم در حال بررسی و یا تایید شده باشد.
اضافه شدن فیلتر واحد سازمانی روی پرونده
با انتخاب واحد سازمانی و اعمال فیلتر، لیست پرونده هایی که بر اساس واحد موجود در حکم جاری کارمند می باشد را فیلتر می کند.
 
فیلد "واحد" نیز به چک منوی تب جستجو پرسنل اضافه شده است
 
 
تغییر دسترسی گروه های انتخاب شده در قسمت کاربران در تب پرونده

به دلیل احتمال در تکراری بودن شناسه پرسنلی و شناسه گروه، نوع دسترسی های گروه ها روی پرونده تغییر کرده است.

به این دلیل دسترسی های گروه های انتخاب شده در دسترسی کاربران در تب پرونده از بین می رود. لطفا مجددا تنظیم شود.

 

ماژول حسابداری

 

امکان ایجاد گزارش تحریر روزنامه
این گزارش در حقیقت همان چاپ تحریر دفاتر است با این تفاوت که تمام اسناد پشت سر هم آورده میشود و یک سطر جمع دارد.

با قابلیت مشاهده (دیدن)، چاپ و دریافت فایل اکسل از گزارش تحریر روزنامه و امکان انتخاب بازه برای نمایش اسناد

 

ایجاد نوع "اسناد دریافتنی/پرداختنی" در گزارش ساز
 
 
 

به گزارش ساز حسابداری فیلدی باعنوان نوع گزارش اضافه گردیده که فیلترها و نتایج گزارشات براساس آن تعیین می گردد

1-گزارش برمبنای رکورد

2-گزارش بر مبنای اسناد پرداختنی /دریافتنی :  عملکرد شرایط و عملگرها مشابه همان نوع رکورد است و فیلدهای آن مطابق جدول زیراست

فیلدها

شرایط

نوع مقدار

شناسه چک

مبلغ

مساوی

نامساوی

بزرگتر

کوچکتر

بزرگتر مساوی

کوچکتر مساوی

عدد

تاریخ ایجاد

تاریخ سررسید

تاریخ

نوع چک

وضعیت چک

پرداخت کننده/دریافت کننده

دسته چک

مساوی

نامساوی

لیست

شماره سریال چک

بانک

شرح

دروجه

مساوی

نامساوی

شامل باشد

شامل نباشد

رشته

 

 

به فیلدهای از نوع تاریخ نیز در هردو نوع گزارش (تاریخ ایجاد سند،تاریخ ویرایش سند،تاریخ سند، تاریخ ایجادچک، تاریخ سررسید) دو شرط "در چندروز گذشته" و در "چندروز آینده" اضافه گردید که کاربر بایستی این فیلدها را با تعداد روز مورد نظر(بعنوان مثال 30برای ماه، 7 برای هفته، 1 برای یک روزگذشته، 0 برای روزجاری) پرکند.
 
 
ماژول انبار
 
ثبت ورود کالا به انبار (رسید) از طریق RFID
ثبت رسید با استفاده ار دستگاه PDA در انبار :
مدل دستگاه : Atid AT880
مشخصات دستگاه :
Marvell  PXA320 806MHZ
Windows CE 5.0
Memory ROM 256MB (Max, 512MB,Option) / RAM256MB
RFID UHF 900MHZ  GEN2,ISO/IEC 18000 - 6C
1D Laser and 2D imager Barcode Scanner
WLAN (IEEE802.11 a/b/g) / GSM/GPRS,CDMA/HSDPA
Bluetooth Classll, v2.1 + EDR

 

برای ارتباط این دستگاه با کامپیوتر خود می بایست ابتدا ip سرور تیم یار را وارد کرده و پس از وصل شدن به سرور، گزینه رسید را انتخااب کنیم. 

نکته بسیار مهم : در حال حاضر این اپلیکیشن بر روی 5.0 Windows CE قابل اجرا می باشد

 

با استفاده از قابلیت خواندن بار کد از طریق این دستگاه، کالا ها به لیست اضافه می شوند. پس از وارد کردن سایر مشخصات رسید، با تایید آن، اطلاعات از طریق این دستگاه به ماژول انبار ارسال و ثبت می گردد.
 
 
استفاده از واحد فرعی در رسید، حواله و انتقال انبار به انبار
همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید ، با استفاده از این قابلیت، میتوانید واحد کالای مورد نظر خود را تبدیل به واحد کوچکتر و یا بزرگتر کنید
توجه داشته باشید که در شرح سند حسابداری مربوطه ، واحد اصلی نمایش داده می شود!

 

در نظر گرفتن تبدیل واحد ها در ابزار بازسازی عملیات و بازسازی و ویرایش سطری عملیات ها
 
 
ماژول فروش
 
ایجاد ویو برگشت از فروش با GUI2
ایجاد ویو پیش فاکتور فروش با GUI2
ایجاد تمپلبت اضافه کردن کاربر و لیست کاربران با GUI2
ایجاد تمپلبت اضافه کردن گروه و لیست گروه با GUI2
MultiSelect شدن مشتری برای گزارش ساز فروش
امکان اتنخاب چند مشتری به صورت همزمان برای گزارش گیری فاکتور مورد نظر
 
 
 
ماژول مشتری
 
امکان اضافه کردن گروه در فیلتر ساختن CRM
برای ساختن فیلتر ،  در صورتی که یکی از فیلدهای کارشناس فروش، کارشناس پشتیبانی و کارشناس بازاریابی انتخاب شود، می توانید کارشناسان را به صورت گروهی اضافه نمایید
 
 
 
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}