در تاریخ ۹۵.۰۳.۱۱ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۸ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 

ماژول حسابداری
 
اضافه شدن قابلیت پرینت، برروی برگ چک بانک پاسارگاد
می توان دسته چک ها را بنا به سایز و جای عنوان های چک تنظیم نموده و به جای نوشتن دستی توسط پرینتر تکمیل گردد.
تنظیماتی که باید برای پرینتر اعمال شود :
نوع پرینت : Landscape
سایز کاغذ : A5
margine : 0.5
scale : 100%
 
اضافه شدن قابلیت پرینت، برروی برگ چک بانک رفاه
می توان دسته چک ها را بنا به سایز و جای عنوان های چک تنظیم نموده و به جای نوشتن دستی توسط پرینتر تکمیل گردد.
تنظیماتی که باید برای پرینتر اعمال شود :
نوع پرینت : Landscape
سایز کاغذ : A5
margine : 0.5
scale : 100%
 
اصلاح پرینت حساب مشتریان با فرمت مشتری
در این چاپ فقط ستونهای شناسه سند ، تاریخ سند ، شرح ، بدهکار ، بستانکار و مانده نمایش داده میشود.
اسم این نوع پرینت نیز به  پرینت برون سازمانی تغییر کرده است.
 
اضافه شدن مراکز هزینه / درآمد به قسمت ابزار تغییر حساب
قابلیت انتخاب مراکز هزینه و در آمد برای تغییر در حساب ها
 
ایجاد گزارش ساز برای حسابداری
در قسمت گزارشات رده ای به نام گزارش ساز اضافه گردیده که  پس از تعریف فیلترهای دلخواه و ذخیره آنها گزارش مورد نظر بصورت زیر رده به این رده اضافه می گردد که جزئیات آن بشرح زیر است :
1-در ابتدا به موارد زیر در دسترسی به گزارش ساز توجه نمایید
مدیرماژول امکان دیدن و ویرایش تمام گزارش ها را دارد
هرکاربر تنها می تواند گزارشاتی را که خود ایجاد کرده ببیند یا ویرایش کند
برای مشاهده قسمت گزارش ساز وجود دسترسی مربوطه درقسمت "دسترسی ها" الزامیست
*درصورت وجود دسترسی رده گزارش ساز بعنوان زیر رده گزارش اضافه می گردد
 
 

2- ایجاد گزارش : برای ایجاد گزارش می توان از نوار روی این رده استفاده کرد(لازم است فیلد نام گزارش پر باشد و حداقل یک فیلد بعنوان فیلتر تعریف و مقداردهی شود)

4-مشاهده گزارش : برای این کار روی رده ای که  با نام گزارش کلیک کنید

3-ویرایش گزارش: در بالای صفحه مشاهده گزارش کلید ویرایش گزارش قرار داده شده
4-حذف گزارش : از نوار ابزار روی رده استفاده کنید
5-فیلدهای فیلتر کردن گزارش :در بخش ایجاد گزارش امکان اضافه کردن فیلد های زیر وجود دارد
 

فیلدها

شرایط

نوع مقدار

شناسه سیستمی سند

شناسه سند

شناسه رکورد

بدهکار

بستانکار

مانده حساب

مساوی

نامساوی

بزرگتر

کوچکتر

بزرگتر مساوی

کوچکتر مساوی

عدد

تاریخ ایجاد سند

تاریخ ویرایش سند

تاریخ سند

تاریخ

نوع سند

وضعیت سند

ارز رکورد

مساوی

نامساوی

لیست

عنوان سند

شرح سند

شرح رکورد

مساوی

نامساوی

شامل باشد

شامل نباشد

رشته

حساب

شخص

شناور

مرکز هزینه

مرکز درآمد

ایجادکننده

آخرین ویرایش کننده

مساوی

نامساوی

لیست
 
6-عملگرها :
 

و

یا

 

7-لیست نماش گزارش :شامل تمامی فیلدهای فیلتر است

*** به ترتیب نمایش فیلد ها تمامی فیلدهای با یک عملگرمشخص با هم در نظر گرفته می شوند تا جایی که  عملگر تغییر می کند از محل تغییر عملگر تمام نتایج تا آنجا با عملگر جدید بهمراه تمام فیلدهای با عملگر های یکسان بعدی در نظر گرفته می شود

و تغییر بعدی عمگر مجددا تمام نتایج قبلی با عملگر جدید ....

 

ماژول پرسنلی
 
ایجاد لیست مالیات
امکان نمایش پارامترهای مالیات پذیر در لیست مالیات ایجاد شده است که با استفاده از آن می توان لیست مالیات را در بازه جاری و جمع تا بازه گذشته مشاهده کرد.

لیست مالیات بر اساس بازه تاریخی لیست حقوقی ایجاد شده محاسبه و نمایش داده می شود.
("جمع حقوق و مزایای مشمول مالیات" یک پارامتر ثابت می باشد و همیشه در لیست مالیات نمایش داده می شود.)

 

نحوه محاسبه لیست مالیات :

بازه جاری :
در صورتی که در بازه حکم، لیست حقوقی گرفته شود، در تب لیست مالیات، پارامترهای حقوقی تنظیم شده و مقادیر آن ها در "بازه جاری" نمایش داده می شود.
 
جمع تا بازه گذشته :

اگر قبل از بازه جاری حکم یا احکامی وجود داشته باشد و برای آن فیش حقوقی زده باشیم جمع مقادیر آنها در قسمت "جمع تا بازه گذشته" نمایش داده می شود. (دراین حالت با پارامترها و مقادیر مربوط به همان لیست حقوقی ذخیره شده و محاسبه می شود.)
اما در صورتی که برای حکم فیش حقوقی موجود نباشد، تمامی پارامترها و مقادیر بر حسب پارامترهای جدید و مقادیر آن ها در لیست مالیات نمایش داده می شود.

به منظور ایجاد لیست مالیات ابتدا پارامترهای حقوقی موردنظر را تعریف کرده و سپس آنها را مالیات پذیر و در حالت نمایش در لیست مالیات قرار می دهیم.سپس لیست حقوقی گرفته و به تب لیست مالیات مراجعه می کنیم .

لیست مالیات در چهار حالت "نمایش، چاپ، اکسل و متن" قابل مشاهده و دریافت می باشد.
 
 
 
ایجاد قابلیت پرینت لیست مالیات
 
 
 
جدا شدن آیتم های وام و مساعده در تنظیمات حقوق دستمزد
در تنظیمات حقوق دستمزد دو پارامتر به نام های "قسط وام" و "مساعده" هردو از نوع متغییر سیستمی ایجاد شده است که می توان هر پارامتر را به صورت مجزا در لیست و فیش حقوقی مشاهده کرد.
 
امکان انتخاب گروه علاوه بر لیست پرونده ها
اضافه شدن قابلیت انتخاب گروه :
1- در تب "دسترسی ها" در پرونده پرسنل2- در تب  "پرونده" در دسترسی های کاربران
 
 
ماژول مشتری
 
اضافه شدن فیلد بازاریابی و فروش به فرم پابلیک
اضافه کردن ستون شناسه در تنظیمات مربوط به تعریف بازاریابی و فروش
با استفاده از این شناسه، از طریق فرم پابلیک، اطلاعات مربوط به بازاریابی و فروش برای مشتری مورد نظر ذخیره می شود
 
 
 
ماژول فروش
 
افزودن فیلتر برای کامنت های فاکتور فروش
افزودن نحوه نمایش کامنت های فاکتور فروش به صورت سیستمی / کاربران / همه ، در قسمت تاریخچه در ویو و ویرایش فاکتورها(فروش،پیش فاکتور،برگشت از فروش) که به طور پیش فرض بر روی همه می باشد
 
                              
اضافه کردن ستون تسویه در لیست فاکتورهای فروش
با اضافه شدن این قابلیت ، مشاهده وضعیت تسویه از طریق شکل امکان پذیر می باشد.
 
 
اضافه کردن کارت خوان و فیش به تسویه فاکتور های فروش
با استفاده از این قابلیت ، امکان تسویه فاکتور از طریق کارت خوان و فیش وجود دارد
 

ماژول انبار
 
تنظیمات تبدیل واحد کالا
اعمال تنظیمات مربوط به تبدیل واحد کالا های ثبت شده در انبار به صورت زیر می باشد :
برای انجام این تنظیمات به قسمت تنظیمات اطلاعات پایه رفته و در تب تبدیل واحد می توانید واحد هایی که برای کالا های خود تعریف کردید را به واحد دیگر با ضریب دلخواه تبدیل نمایید و نمایش دهید.
توجه : در ورژن های آینده استفاده از تبدیل واحد در عملیات های مختلف (رسید، حواله و . . .) امکان پذیر می باشد.
 
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}